GA Ds9 hk2 3 cot chuan mem – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về GA Ds9 hk2 3 cot chuan mem, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 06/01/2014
Ngày dạy: 08/01/2014
TIẾT 41:
§5.GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

A. MỤC TIÊU :
Kiến thức: Nắm được phương pháp giải toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Kĩ năng: Có kĩ năng giải các loại toán thực tế (Loại toán tỉ lệ thuận).
Rèn năng lực tư duy, phân tích.
3. Thái độ: HS yêu thích môn học, nghiêm túc, chính xác.
B. CHUẨN BỊ :
– Giáo viên: Bảng phụ ghi các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
– Học sinh: Bảng nhóm, dụng cụ học tập.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP :
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra bài cũ:
III. Dạy học bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung ghi bảng

Gv: Cho hs trả lời ?1: Nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình?
Gv: Yêu cầu Hs nhận xét?
GV nêu: Giải toán bằng cách lập hpt, ta cũng làm tương tự.
Gv: Cho hs nghiên cứu VD1.
GV: Yêu cầu Hs chọn ẩn.
– Nêu đk của x, y?
– Nhận xét?
– GV: giải thích đk.
-Từ việc chọn ẩn, số cần tìm?
-Nhận xét?
– Chữ số hàng đơn vị lớn hơn hai lần chữ số hàng chục 1 đv pt?
-Nhận xét?
-Số viết theo thứ tự ngược lại?
-Nhận xét?
-Số mới bé hơn số cũ là 27 đv pt?
-Nhận xét?
Từ đó suy ra hpt?
– Gọi 1 hs lên bảng giải hpt.

-Nhận xét?
-Kiểm tra giá trị tìm
được?
-Trả lời?
– GV nhận xét.
-Cho hs nghiên cứu đề bài.
– Cho hs nghiên cứu SGK.

-Trong bài toán có các đại lượng nào tham gia? Những đại lượng nào đã biết? Cho biết? Mối quan hệ giữa chúng?

– Cho HS thảo luận theo nhóm các xâu ?3, ?4, ?5. .-Theo dõi mức độ tích cực của HS.
-Cho các nhóm đổi bài để kiểm tra chéo.

-Nhận xét?

-GV nhận xét, bổ sung nếu cần.
Hs trả lời: chọn ẩn, đk của ẩn, …

Hs: Nhận xét.

Hs : Nắm cách giải toán bằng cách lập hpt.
Hs: Nghiên cứu VD1.
Hs: Chọn ẩn
ĐK:
0 < x 9; 0 < y 9

-Số cần tìm là 10x + y.
-Nhận xét.
Pt: 2y = x + 1 …

-Nhận xét.
-Là số: 10y + x.

-Nhận xét.
-PT: 10x + y = 10y + x + 27 x – y =3.
-Nêu hpt.
-1 hs lên bảng giải hpt.
-Hs còn lại làm vào vở.
-Nhận xét, kiểm tra đk.
-Trả lời.
-Nhận xét.
-nghiên cứu đề bài.
-Nghiên cứu sgk
( Chọn ẩn, đk ẩn, các hướng dẫn).
– Các đại lượng: vận tốc từng xe, quãng
đường từng xe và thời gian chạy của từng xe.
-Nêu mối quan hệ giữa các đại lượng.
-Thảo luận theo nhóm .(Dựa vào hướng dẫn của ?1, ?2, ?3).
-Đổi bài giữa các nhóm để kiểm tra chéo nhau.

-Nhận xét.

-Bổ sung.
?1. sgk tr 20.

VD1.
Giải:
Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x
Chữ số hàng đơn vị của số cần tìm là y,
điều kiện 0 < x 9; 0 < y 9
số cần tìm là 10x + y.
Vì hai lần chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 1 đv ta có pt 2y = x + 1 hay x – 2y = -1. (1)
Khi viết theo thứ tự ngược lại ta được số mới là 10y + x.
Vì số mới bé hơn số cũ là 27 đv nên ta có pt:
10x + y = 10y + x + 27
x – y = 3 (2).
Từ (1) và (2) ta có hpt:

thoả mãn ĐK.
Vậy

Hỏi và đáp