GA DS 8 2012 -2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về GA DS 8 2012 -2013, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 20 / 08 / 2011 Ngày dạy: ……/08 /2011
Chương I:
Phép nhân và phép chia các đa thức
Tiết 1: Nhân đơn thức với đa thức

I – Mục tiêu: Học sinh mắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Học sinh hực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức. Qua bài giúp các em rẽn kỹ năng nhân đơn thức với đa thức qua đó giúp các em có hứng thú học tập bộ môn, học sinh có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sông…
– Trọng tâm: Nhân đơn thức với đa thức.
II – Chuẩn bị: – Thầy: Bảng phụ, giáo án.
– Trò: Bút dạ, SGK.
III – Tiến hành bài dạy:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

HĐ1: Kiểm tra bài cũ:

– GV yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân 1 số với 1 tổng, quy tắc nhân 2 lũy thừa có cùng cơ số.
HS đứng tại chỗ trả lời
– Quy tắc nhân 1 số với 1 tổng:
a ( b+c) = ab + ac
– Quy tắc nhân 2 thừa cố có cùng cơ số:
am. an = a m + n

HĐ2: Quy tắc:
1. Quy tắc.

– GV yêu cầu HS thực hiện (?1)
(?1) HS đứng tại chỗ thực hiện

( Ghi sẵn lên bảng phụ)
3x ( 4×2 – x + 1)

– GV giới thiệu đa thức tích của đơn thức 3×2 – x +1 sau đó giúp HS rút ra quy tắc nhân đơn thức với đa thức, so sánh phép nhân đó với phép nhân 1 số với 1 tổng
= 3x . 4×2 – 3x .x + 3x.1
= 12×3 – 3×2 + 3x.
* TQ: HS đọc SGK (4)
HS viết dạng TQ:
A ( B + C) = AB + AC

HĐ3: áp dụng
2. áp dụng:

-GV đưa ra VD yêu cầu HS thực hiên dựa vào dạng TQ.
VD: Làm tính nhân
(-2x) (2×2 – 5x +
HS hoạt động độc lập.

1 HS đại diện lên trình bày bảng.
HS nhận xét

– GV kết luận, k/định kết quả.

+ GV cho HS làm (?3)
(?3) HS hoạt động theo nhóm

Làm tính nhân
Đại diện nhóm lên trình bày

(3x3y – x2 + xy) . 6xy3
Các nhóm khác nhận xét

– GV kết luận, K/định kết quả

+ GV cho HS làm (?3)
(?3) St =

– GV gọi HS viết công thức tính diện tích hình thang, yêu cầu vận dụng CT trên tính diên tích hình thang trên, chỉ ra đơn thức, đa thức trong biểu thức trên ?
HS: Diện tích mảnh vườn hình thang đó là:

= 8xy + y2 + 3y

-GV yêu cầu HS tính diện tích hình thang trên nếu
Với x = 3m và y = 2m thì diện tích mảnh vườn hình thang đó là:

(8.3 .2 +22 +3.2)m2 = 58m2

HĐ4: Củng cố, luyện tập
3. Luyện tập:

– GV gọi 2 HS lên bảng làm 2 phần a và b bài tập 1 sgk
– BT1 ( sgk -5)

2 HS lên bảng,thực hiện.

HS dưới lớp chia 2 nhóm, thực hiện cùng

2 HS trên bảng.

HS nhận xét kết quả

– GV: cho HS hoạt động theo nhóm BT4(SGK)
– BT4(sgk -5)

HS hoạt động theo nhóm

Hỏi và đáp