GA DAI SO 9 tiet 60 – 70 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về GA DAI SO 9 tiet 60 – 70, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn : 06 – 4 – 2010 Ngày dạy : – 4 – 2010

Tiết 60
§8. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

I . Mục tiêu :
– HS biết chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.
– HS biết cách tìm mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập PT.
– HS biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai.

II. Phương tiện dạy học :
HS:- Ôn lại công thức nghiệm của phương trình bậc hai
GV:- Bảng phụ ghi bài tập, phiếu học tập.

III. Tiến trình dạyhọc :
A. Kiểm tra bài cũ – Nhắc lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.
GVđặt vấn đề: Hôm nay chúng ta học về giải bài toán bằng cách lập PT bậc hai.
B. Bài mới : Tiết 58: §8 Giải bài toán bằng cách lập phương trình

HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Ví dụ
GV đưa ví dụ sgk trang 57 lên bảng phụ
Hướng dẫn HS tóm tắt bài toán theo sơ đồ
Nội dung bài cho ta biết gì ? Yêu cầu ta phải tìm gì?

GV:Hãy chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn!

GV:Thời gian quy định may xong 3000 áo là bao nhiêu ngày?

GV: Số áo thực tế may được trong một ngày là bao nhiêu?
GV: Thời gian may xong 2650 áo là bao nhiêu ngày?
Dựa vào mối liên quan giữa các đại lương của bài toán hãy lập PT.

Tổng số áo
Thời gian
Số áo may 1 ngày

Kế hoạch
3000

x

Thực hiện
2650

x + 6

PT: – 5 =

Bước tiếp theo là giải PT tìm ẩn x
GV yêu cầu một HS lên bảng giải , cả lớp cùng giải vào vở.
Hoạt động 2: Giải bài tập
GV cho HS làm bài theo nhóm.

GV gọi đại diện các nhóm lên làm bài.
Nhóm khác nhận xét bài làm của các bạn.
GV nhận xét đánh giá cho điểm.
Hoạt động 3: Củng cố
Bài tập 41 SGK trang 58:
GV cho cả lớp làm bài 4 – 5 phút.
Gọi một HS lên bảng làm bài.

Bài tập 43 SGK trang 58:
GV hướng dẫn HS tóm tắt bài theo bảng sau:

Quãng đường
Thời gian
Vậntốc

Lúc đi
120

x

Lúc về
120+5

x – 5

Phương trình
+ 1 =

Ví dụ:
HS : Đọc đề bài.
HS: Bài tập cho ta biết theo kế hoạch xưởng phải may 3000 áo, thực tế may 2650 áo trước khi hết thời hạn 5 ngày, mỗi ngày may nhiều hơn so với kế hoạch 6 áo.
Bài tập yêu cầu tìm số áo xưởng may mỗi ngày theo kế hoạch .
HS:Gọi số áo phải may trong một ngày theo kế hoạch là x (xN, x >0)
HS: Thời gian quy định may xong 3000 áo là (ngày).
HS: Số áo thực tế may được trong một ngày là x + 6 (áo)
HS: Thời gian may xong 2650 áo là (ngày)
HS. Vì xưởng may xong 2650 chiếc áo trước khi hết thời hạn năm ngày nên ta có PT : – 5 =

1HS lên bảng trình bày bài làm

?1) HS hoạt động nhóm
Gọi chiều rộng của mảnh đất là x (m), x>0.
Chiều dài của mảnh đất là x+ 4 (m)
Diện tích của mảnh đất là x(x + 4) (m2)
Theo đầu bài ta có PT : x(x + 4) =320
Giải phương trình: x2 + 4x – 320 =0
= 4 +320 =324
x1 = -2 +18 = 16 ; x2 = – 2 – 18 = -20 (loại)
vậy chiều rộng của mảnh đất là 16 (m)
Chiều dài của mảnh đất là 20 (m)
Đại diện các nhóm trình bày bài làm của mình.

41)1 HS lên bảng làm bài.
Gọi số mà một bạn đọc đã chọnlà x và số bạn đọc kia chọn là x+5
Tích của hai số là x ( x+5)
Theo đầu bài ta có phương trình x(x+5)=150 hay x2 +5x – 150 =0
Giải phương trình : = 25 – 4(-150)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.