fghnjuyuil – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về fghnjuyuil, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Giảng 8A:…../…….
8B:…../…….
8C:…./……
Tiết 37: kiểm tra chương ii
I/ Mục tiêu:
Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh sau khi học song chương II
Kỹ năng: Rèn tư duy và tính độc lập tự giác
Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc
II/ Chuẩn bị:
Gv: Đề bài, đáp án, biểu điểm, tài liêu tham khảo…
Hs: Giấy kiểm tra, đồ dùng học tập….
III/ Các hoạt động dạy – học:
1, Tổ chức: ( 1 phút )
Lớp 8A:……/……..
Lớp 8B:……/……..
Lớp 8C:……/……
2, Kiểm tra: ( 1 phút )
Giấy kiểm tra, dụng cụ học tập của học sinh…
3, Bài mới: ( 41 phút )
Ma trận đề:
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
Câu
Điểm

1. Phân thức đại số

1 ( 0,5 )

1 ( 0,5 )

2
1

2. Tính chất cơ bản của phân thức

1 (0,25 )

1
0,25

3. Rút gọn phân thức
1 ( 0,5 )
1 ( 2 )

2
2,5

4. Quy đông mẫu thức nhiều phân thức

1 ( 0,5 )
1 (1,5 )

2
2

5. Cộng, trừ, nhân, chia phân thức
2 ( 0,5 )

1 (0,25)

1 ( 2,5 )
4
3,25

6. Biến đổi biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức

1 ( 1 )
1
1

Tổng
3 3
5 3
3 4
12
10

Đề bài – đáp án:
Đề bài
Điểm
Đáp án

I/ Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )
Câu 1: Sử dụng các gợi ý sau điền vào chỗ (….)
; x + 1 ; x2 + 1 ; x – 3x

Câu 2: Hoàn thành quy tắc sau:
Rút gọn phân thức.
+ Phân tích tử và mẫu ……….rồi tìm………
+ Chia cả ……….cho ………
* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 3: Mẫu thức chung của các phân thức
; ;
A. ab3x B. a3b3x C. a2b3x2 D. Đáp án khác
Câu 4: Phân thức đối của phân thức là
A. B. C. D.

Hỏi và đáp