f voki – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về f voki, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS SƠN MỸ
BÁO CÁO ĐIỂM THI MÔN CÔNG NGHỆ 9
NĂM HỌC : 2010 -2011
Lớp
SS
03,4
3,54,8
56,4
6,57,8
8,010
5

9C
35
0
0
0
14
21
35

9D
35
0
0
1
8
26
35

9E
33
0
0
0
4
29
33

BÁO CÁO ĐIỂM TBm MÔN HOÁ 8
NĂM HỌC : 2010 -2011
Lớp
SS
03,4
3,54,9
56,4
6,57,9
8,010
5

8A
35
0
0
0
1
34
35

8B
32
0
4
8
12
8
28

BÁO CÁO ĐIỂM TBm MÔN CÔNG NGHỆ 9
NĂM HỌC : 2010 -2011
Lớp
SS
03,4
3,54,9

56,4
6,57,9
8,010
5

9C
35
0
0
3
14
18
35

9D
35
0
0
3
15
17
35

9E
33
0
0
5
20
7
33

BÁO CÁO ĐIỂM THI MÔN LÝ 9
NĂM HỌC : 2010 -2011
Lớp
SS
03,4
3,54,8
56,4
6,57,8
8,010
5

9C
35
0
0
5
24
6
35

9D
35
0
0
3
18
14
36

BÁO CÁO ĐIỂM TBm MÔN LÝ 9
NĂM HỌC : 2010 -2011
Lớp
SS
03,4
3,54,9
56,4
6,57,9
8,010
5

9C
35
0
0
22
10
3
35

9D
35
0
1
10
22
2
34

GVBM: Nguyễn Duy Nông

………………………………………………………………………………

Trường THCS Sơn Mỹ
BÁO CÁOCHẤT LƯỢNG HAI MẶT LỚP 9A
NĂM HỌC 2008 -2009

Gỉỏi (tốt)

Khá

TB

Yếu

Kém

Học Lực

3

7

17

9

1

Hạnh Kiểm

25

8

4

0

0

Sơn Mỹ , ngày 30 / 12 / 08
GVCN:

NGUYỄN DUY NÔNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.