Em cảm ơn thầy các bài hôm trước. Thầy sang giúp em bài nữ nhé – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Em cảm ơn thầy các bài hôm trước. Thầy sang giúp em bài nữ nhé, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho tam giác ABC vuông cân tại A,(BC =a). Gọi M là trung điểm của BC. G là một điểm bất kỳ trên cạnh AB sao cho GB =2GA. Các đường thẳng GM và CA cắt nhau tại D. Đường thẳng qua M vuông góc với CG tại E cắt AC tại K và đường thẳng AB tại I.
Tính CG theo a
Chứng minh rằng
+) G là trọng tâm của tam giác BCD.
+) BCID là hình vuông
+) BC = DE ( Giúp em 2 ý màu đỏ nàycâu này)
GK cắt DE tại P. Chứng minh tam giác PGE cân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.