ĐTS vào lớp 10 môn toán một số tỉnh năm 09 – 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ĐTS vào lớp 10 môn toán một số tỉnh năm 09 – 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2009 – 2010

MÔN THI: TOÁN
                               Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề
Chú ý ‎:
– Đề thi gồm có 2 trang.
– Học sinh làm bài vào tờ giấy thi.
Phần I: Trắc nghiệm khách quan. (2,0 điểm)
1.      Giá trị của biểu thức  bằng:
     A. 1.                                 B. -1.                           C. .                                 D. .
2. Giá trị của hàm số   tại  là:
     A. .                             B. 3.                            C. -1.                                       D. 
3. Có đẳng thức  khi:
     A.                   B.               C.                    D. 
4. Đường thẳng đi qua điểm (1;1) và song song với đường thẳng y = 3x có phương trình là:
     A. 3x-y=-2                                                            B. 3x+y=4.
     C. 3x-y=2                                                             D. 3x+y=-2.
5. Trong hình 1, cho OA = 5 cm, O’A = 4 cm,AH = 3cm. Độ dài OO’ bằng :
                     
     A. 9 cm                             B.  
     C. 13 cm.                          D. 
6. Trong hình 2. cho biết MA, MB là các tiếp tuyến của (O). BC là đường kính, . Số đo  bằng:
                   
A.                           B.                     C.                              D. 
7. Cho đường tròn (O; 2cm), hai điểm A và B thuộc nửa đường tròn sao cho  . Độ dài cung nhỏ AB là:
     A. .                        B.                       C.                     D. 
8. Một hình nón có bán kính đường tròn đáy 6 cm, chiều cao 9 cm thì thể tích là:
     A.                       B.                C.                D. 
Phần II: Tự luận (8,0 điểm)
Bài 1: (2 điểm).
1.      Tính  .
2.      Giải phương trình 
3.      Tìm m để đường thẳng y = 3x-6 và đường thẳng  cắt nhau tại 1 điểm trên trục hoành.
 Bài 2: (2 ).
       Cho trỡnh 
1.      Giải phương trình (1) khi m = 3 và n = 2.
2.      Xác định m, n biết phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn:
     
Bài 3: (3 điểm).
           Cho tam giác ABC vuông tại A. Một đường tròn (O) đi qua B và C cắt các cạnh AB, AC của tam  giác ABC lần lượt tại D và E  (BC không là đường kính của (O)). Đường cao AH của tam giác ABC cắt DE tại K.
1.      Chứng minh 
2.      Chứng minh K là trung điểm của DE.
3.      Trường hợp K là trung điểm AH. Chứng minh rằng đường thẳng DE là tiếp tuyến chung ngoài của đường tròn đường kính BH và đường tròn đường kính CH.
Bài 4: (1 điểm).
     Cho 361 số tự nhiên a1, a2, …, a361 thỏa số điều kiện:

                                                   —- Hết —-
 
Họ tên học sinh: …………………………….,   Giám thị số 1: ………………………..
Số báo danh: …………………………………,   Giám thị số 2: ……………………….

Sở Giáo dục và đào tạo
Hà Nội
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Năm học: 2009 – 2010

Môn thi: Toán
Ngày thi: 24 tháng 6 năm 2009
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài I (2,5 điểm)
Cho biểu thức với x≥0; x≠4
Rút gọn biểu thức A.
Tính giá trị của biểu thức A khi x=25.
Tìm giá trị của x để
Bài II (2,5 điểm)
Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Hai tổ sản suất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong mỗi ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ may trong một ngày được bao nhiêu chiếc áo?
Bài III (1,0 điểm)
Cho phương trình (ẩn x):
Giải phương trình đã cho với m=1.
Tìm giá trị của

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.