DTHKI-2012-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DTHKI-2012-2013, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

THCS NGUYỄN DU
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I NĂM 2012-2013
MÔN: TOÁN 9

MA TRẬN

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

1/ Căn bậc 2 số học, các phép biến đổi cơ bản
18t( 30%)

Biết biến đổi đơn giản căn bậc 2

Câu : 1a,1b
(0.5-0.5đ)
Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Câu : 1c,2a (0.75-0.75đ)
Vận dụng hằng đẳng thức =│A│
Câu :2b
(0.5đ)
Số câu:
5

Số điểm:
3

2/ Hàm số
11t (16 %)
Biết cách vẽ đồ thị hàm bậc nhất

Câu :3a
(0.75đ)
Nhận biết ĐK hai đường thẳng song song

Câu : 3c
(0.75đ)

Số câu:
2

Số điểm:
1.5

3/ Những hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông 19t (30%)

Vận dụng HTL trong tam giác vuông
Câu : 3b,4c
(1.5-1.5đ)
Số câu:
2
Số điểm:
3

5/ Đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn 17t ( 24% )
Biết cách vẽ tiếp tuyến , Nhân biết dấu hiệu tiếp tuyến

Câu : hv, câu 4a
(Hv :0.5- 1đ)
Vận dụng khái niệm : tam giác nội tiếp đường tròn có đường kính là mộtcạnh
( Hoặc ĐK vuông góc 1 dây )
Câu : 4b
(1đ)

Số câu:
3
Số điểm:
2,5

Tổng :12 câu
Số câu : 5

Số điểm:
3.25
Số câu : 4

Số điểm:
3.25
Số câu : 3

Số điểm:
3.5

Số câu:
12
Số điểm:
10

ĐỀ THI + BIỂU ĐIỂM

Câu 1: (1,75đ)
a/ Rút gọn :
b/ Trục căn ở mẫu
c/Thực hiện phép tính
Câu 2: (1.25đ)
Cho A = – ( x > 0 ; x ≠ 1 )
a ) Rút gọn biểu thức A
b ) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 3 + 2
Câu 3 : (3đ)
a) Vẽ đồ thị ( D ) của hàm số y = x+2
b) Gọi giao điểm của ( D) với Ox và Oy lần lượt là : A và B . Tính khoảng cách từ O đến (D)
c) Xác định hàm số y = ax+b biết rằng đồ thị của nó song song với đường thẳng (D) và đi qua điểm M(1;4)
Câu 4: (4 đ) Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB đến đường tròn (B, là tiếp điểm). Kẻ dây BC vuông góc OA
a/ Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O) .
b/ Vẽ đường kính BD. Chứng minh rằng DC song song với AO
c/ Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC biết OB=2cm, OA=4cm.

ĐÁP ÁN
Câu 1:
a/ (0.5đ)
b/ (1đ)
c/ 1đ)
Câu 2:
a/ Đồ thị hàm số y =x+2 đi qua hai điểm A(0;2) và B(-2;0) (0.5đ)
Vẽ đúng hàm số (0.5đ)

b/ Hàm số cần tìm là y =3x+1 (0.5đ)

Câu 3:

a/ Dùng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau chứng minh (1đ)
b/ Dùng tính chất tam giác vuông, quan hệ vuông góc chứng minh BD//OA(1đ)
c/ Dùng hệ thức cạnh và đường cao tính AB=ACcm, BC= cm(1đ)

Hỏi và đáp