DTHK2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DTHK2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC ĐẠI LỘC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU NĂM HỌC: 2012 – 2013
MÔN TOÁN 6

Người ra đề :
Trần Thanh Dân

Đơn vị :
THCS Nguyễn Du

( Thời gian làm bài 90 phút)
Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Số nguyên
Ước số
Tính hợp lí

Số câu:
1
1

2

Số điểm
0,5
0,5

1,0

2. Phân số
Phân số tối giãn
Hỗn số
Tính
Tính

Số câu
1
1
5
1
8

Số điểm
0,5
0,5
5,0
0,5
6,5

3. Góc

Hình vẽ
Tính góc
Giải thích đúng

Số câu

hình
1
1
2

Số điểm

0,5
1,0
1,0
2,5

Tổng số câu
2
2
6
2
12

Tổng số điểm
1,0
1,5

6,0
1,5
10

Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.

Phòng GD và ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Đại Lộc Năm học 2012-2013
THCS Nguyễn Du Môn thi : Toán – lớp 6
Giáo viên: Trần Thanh Dân Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu1:(2 điểm)
a) Trong các số sau: 0; (1; ( 2; ; ( , số nào ước của số ( 4
b) Tính : 2012 + 2013 ( 2012
c) Tìm các phân số tối giãn trong các phân số sau:
d) Viết hỗn số sau dưới dạng phân số :
Câu 2: (2 điểm) Tính :
a) b) c) d)
Câu 3: (2 điểm) :
Tìm x , biết :
Tính : A =
Câu 4 : ( 1 điểm)
Một trường học có 600 học sinh . Số học sinh khối 6 bằng tổng số học sinh toàn trường . Số học sinh nữ của khối 6 bằng số học sinh khối 6. Tính số học sinh nam và nữ của khối 6
Câu 5: ( 2,5 điểm)
Vẽ góc bẹt xOy và tia Oz sao cho = 400 .
Tính số đo góc yOz ?
Trên nửa mặt phẳng bờ là xy có chứa tia Oz , vẽ tia Ot sao cho = 1000. Tia Oz có phải là tia phân giác của góc không . Vì sao ?
Câu 6: ( 0,5 đ) Tính tổng sau:
S =

HẾT

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 6 – NĂM HỌC 2012– 2013

Câu
Nội dung
Điểm

1

2,0

a
Trả lời đúng mỗi số(0,25đ) .
0,5

b
Tính đúng
0,5

c
Tìm đúng Mỗi số (0,25đ)
0,5

d

0,5

2

2,0

a

0,5

b

0,5

c

0,5

d

0,5

3

2,0

a

x =
0,5

0,5

b

1,0

4

1,0

Số học sinh khối 6 là: 600. ¼ = 150 (học sinh )
Số học sinh nữ khối 6 là: 150. 1/2= 75 ( học sinh )
Số học sinh nam khối 6 là 150 ( 75 = 75 ( học sinh)
0,5

0,25

0,25

5

2,5

Vẽ hình đúng
0,5

a
Tính đúng
1,0

b
Lí luận đúng
1,0

6

0,5

Xét : ; ; ;
Do đó:
S = =
0,25

0

Hỏi và đáp