dt cao nguyen – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về dt cao nguyen, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜ NG THPT THỰC HÀNH KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
CAO NGUYÊN NĂM HỌC 2009 – 2010
ÐẠI HỌC TÂY NGUYÊN MÔN : TOÁN
—–000—– ———————– 000 ————————
ÐỀ CHÍNH THỨC Thời Gian : 120 Phút (không kể thời gian giao đề )

Bài 1: (1,0 điểm)
Giải hệ phương trình và phương trình sau:
1/
2/

Bài 2: (3,0 điểm)
Cho hàm số : có đồ thị (P) và hàm số y = 2x + m có đồ thị (d) .
1/ Khi m = 1. Vẽ đồ thị (P) và (d) trên cùng một hệ trục toạ độ.
2/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) toạ độ và bằng phép toán khi m = 1.
3/ Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt và
sao cho

Bài 3: (1,0 di m)
Rút g n bi u th c

Bài 4: (4,0 điểm)
Cho tam giác ABC ( AB < AC) có 3 góc nhọn. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC
cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại E và D .

1/ Chứng minh AD.AC = AE.AB.
2/ Gọi H là giao điểm của DB và CE .Gọi K là giao điểm của AH và BC. Chứng minh

3/ Từ A kẻ các tiếp tuyến AM , AN với đường tròn (O) (M,N là các tiếp điểm).Chứng
minh
4/ Chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.

Bài 5: (1,0 điểm)
Cho x, y >0 và Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
———- Hết ———-

Họ và tên thí sinh : Số báo danh :

Chữ ký các giám thị :
Giám thị 1 :
Giám thị 2 :

(Ghi chú : Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

Hỏi và đáp