ds9 tiep – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về ds9 tiep, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU
Tiết 58 Ngày dạy: / / 201….
Hình Trụ-Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
I/Mục tiêu:
HS nhớ và khắc sâu các khái niệm về hình trụ (đáy của hình trụ, trục, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt khi nó song song với trục hoặc song song với đáy).
Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ.
Trọng tâm: Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ
II/Chuẩn bị:
1/Giáo viên: Hình vẽ 73, 75, 77, 78 sgk/ thước thẳng phấn màu, máy tính bỏ túi.
2/Học sinh: Thước kẻ, bút chì, máy tính bỏ túi.
III/Tiến trình dạy và học:
Hoạt động I: Hình trụ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Đưa hình 73 lên giới thiệu với hs
Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định, ta được 1 hình trụ.
Các yếu tố của hình trụ gồm có:đường sinh,chiều cao,trục của hình trụ.
Cho hs nhìn hình nhắc lại đâu là các yếu tố của hình trụ.
Yêu cầu hs đọc sgk
Cho hs làm ?1
Cho hs là bài tập 1/110

Nghe gv giới thiệu

Nhìn hình nhắc lại đâu là đáy, đâu là mặt xung quanh,đâu là đường sinh của hình trụ đó.
Hs trình bày ?1
HS điền r

h

d
I: Hình trụ

Hình trụ có:
Hai đáy :hình tròn(D,DA)và (C,CB)
Trục: đường thẳng DC
Mặt xung quanh:do cạnh AB quét tạo thành.
Đường sinh:AB;EF
Độ dài đường cao:AB hay EF
Lọ gốm có dạng hình trụ.

Hoạt động II: Cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Khi cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳng song song với đáy thì mặt cắt là hình gì?
Khi cắt hình trụ bơỉ mặt phẳng song song với trục DC thì mặt cắt là hình gì?
GV thực hiện cắt trực tiếp trên hình tru ïđể minh hoạ.
Yêu cầu hs quan sát hình 75 sgk
Cho hs thực hiên ?2
Khi cắt hình trụ bởi mặt phẳng song song với đáy thì mặt cắt là hình tròn.
Khi cắt hình trụ bơỉ mặt phẳng song song với trục DC thì mặt cắt là hình chữ nhật.
Mặt nước cốc là hình tròn(cốc để thẳng) .Mặt nước trong ống nghiệm để nghiêng không phải là hình tròn.

II: Cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳng
Phần mặt phẳng bị giới hạn bên trong hình trụ khi cắt ø hình trụ:
(Là hình tròn bằng hình tròn đáy nếu cắt theo 1 mặt phẳng song song với đáy.
(Là hình chữ nhật nếu căt theo một mặt phẳng song song với trục.

Hoạt động III: Diện tích xunh quanh của hình trụ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Đưa hình 77sgk lên bảng và giới thiệu diện tích xung quanh của hình trụ.
Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh hình trụ?
Aùp dụng tính diện tích xung quanh hình trụ
GV giới thiệu cách tính diện tich toàn phần bằng diện tích xung quanh công với diện tích đáy.
Nêu áp dụng tính với hình 77

Diện tích xung quanh hình trụ ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao.
R= 5
H = 10
Sxq = C. h = 2rh 2.3,14.5.10314(cm2)

Stp = Sxq+ 2Sđ
=2rh+2r2
2.3,14.5.2
314+157471(cm2)
III: Diện tích xunh quanh của hình trụ

Sxq = 2rh

(r:bán kính đường tròn đáy;h là chiều cao)
Diện tích toàn phần hình trụ:
Stp = 2rh+2r2

Hoạt động IV:Thể tích của hình trụ
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung

Hãy nêu công thức tính thể tích hình trụ?
Giải thích công thức?
Aùp dụng tính thể tích hình trụ có bán kính đáy là 5cm,chiều cao của hình trụ là 11cm.
Ví dụ:yêu cầu hs đọc ví dụ và bài giải trong sgk
công thức

Hỏi và đáp