ds9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ds9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày 29 / 11 / 2007
Tiết 24
BÀI TẬP

MỤC TIÊU:
– HS được củng cố: Đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax nếu b0 hoặc trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
– HS vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax + b bằng cách xác định 2 điểm phân biệt thuộc đồ thị ( thường là 2 giao điểm của đồ thị với 2 trục toạ độ )
* Trọng tâm: Củng cố cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b ( a 0);
Xác định toạ độ giao điểm của 2 đường thẳng
CHUẨN BỊ:
– GV: 3 bảng phụ ( kẻ sẵn hệ trục toạ độ Oxy có lưới ô vuông)
– HS: Các trang giấy của vở ô ly; máy tính bỏ túi.
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
A. Ổn định tổ chức:
B. Kiểm tra:
HS1. Chữa bài 16(a;b)tr 51 SGK
HS2. Đồ thị của hàm số y = ax +b (a 0)là gì? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số số y = ax +b (a 0; b 0)
C. Bài giảng:
HĐ1. Chữa bài tập
GV cho HS1 làm bài 16(a,b) tr 51 SGK
( GV treo bảng phụ đã vẽ sẵn hệ trục toạ độ Oxy)

Yêu cầu:
– Nêu dạng đồ thị?
– Cách vẽ (thông thường)?

Củng cố:
Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax + b
.) Xác định 2 điểm thuộc đồ thị A,B
.) Chỉ rõ đường thẳng AB là đồ thị cần vẽ

Hỏi:
-Biết A là giao điểm của 2 đồ thị, ta suy ra điều gì?
(…tọa độ của điểm A là cặp giá trị tương ứng của cả hai hàm số đã cho)
– Làm thế nào để tìm được toạ độ giao điểm
của 2đường thẳng trên? Các cách tìm?
( GV hướng dẫn HS làm)

Chốt: ( 2 cách tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng )
Cách 1.( Phương pháp đại số) giải phương trình y1 = y2. Cách này dài, nhưng ra kết quả chính xác.
Cách 2.( Phương pháp đồ thị). Cách này ngắn , nhưng kết quả đôi khi chưa chính xác

HĐ2 luyện tập
Làm tiếp bài 16/c(SGK)
GV: vẽ đường trẳng qua B(0; 2) và song song với Ox, cắt đường thẳng y = x tại C
Hỏi:
– Xác định toạ độ của điểm C?
– Tính diện tích của tam giác ABC?
( HS làm dưới sự hướng dẫn của GV)
Hỏi:
– Nhận dạng Δ ABC? Cách tính?
– Xác định đáy, đường cao tương ứng với đáy?
( HS phát biểu, GV ghi bảng)

Hỏi: Tìm cách tính khác?
Đáp.( Cách 2)
SABC = SAHC – SAHB

Chốt:
– Đồ thị hàm số y = a là đường thẳng song song với trục hoành . cắt trục tung tại điểm (0;a)
– Hai cách tính diện tích tam giác
( Nên tính theo cách 1)

GV. (Bổ sung câu d)
Tính chu vi của tam giác ABC?
Hỏi: – Công thức tính chu vi tam giác?
(2PABC = AB + AC + BC)

– Muốn vậy ta phải làm gì?
( Tính AB = ?; AC = ?; BC = ?)
– Nhắc lại công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm trên mặt phẳng tọa độ?
(AB = )
Hỏi: Những kiến thức được củng cố?
Chốt:
– Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b
– Cách xác định giao điểm của 2 đồ thị
– Tính 2PΔ ; SABC

GV yêu cầu HS làm bài 18 SGK
GV cho HS hoạt động nhóm
( GV đưa đề lên bảng phụ)
a.Hỏi: Với x = 4 thì hàm số đã cho có giá trị bằng 11, ta suy ra điều gì?
(x = 4; y = 11 là 1 cặp giá trị tương ứng của hàm số y = 3x + b)
Hỏi: làm thế nào để tìm được b?
(thay x = 4; y = 11 vào hàm số đã cho, được phương trình ẩn b, giải phương trình tìm b)
Hỏi: vẽ đồ thị của hàm số vừa tìm được?
(Xác định 2 điểm M,N

Hỏi và đáp