ĐS8-KT chuong4+DA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về ĐS8-KT chuong4+DA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC

Họ tên: ……………………. Lớp: ……

KT 45p CHƯƠNG 4 (TN+TL) – ĐỀ 3
MÔN: TOÁN 8(ĐẠI SỐ)
Thời gian: 45 phút

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
A. B. C. D. .
Câu 2. Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình ?
A. B. C. D. .
Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D. .
Câu 4. Phương trình có tất cả các nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 5. Cho . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. B. C. D. .
Câu 6. Nếu thì:
A. B. C. D. .
II.PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. (4,5 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 2x- 6 0 b) c)
Bài 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau: .
Bài 3: (1 điểm) Với giá trị của x thì:

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Mỗi câu 0,5 đ

1
2
3
4
5
6

B
A
D
B
D
C

II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu
Đáp án
Số điểm

1

Vậy S =
Vậy S =

Mỗi câu 1,5điểm

Vậy S =

0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm

0,25điểm

2
Vậy S =
0,5điểm
0,5điểm
0,25điểm

0,25điểm

3

Xét 2 trường hợp
Trường hợp 1: x +2 >0 và x – 3 >0 x >-2 và x > 3 suy ra : x > 3
Trường hợp 2: x +2 < 0 và x – 3 < 0 x < -2 và x < 3 suy ra : x < -2
Vậy x >3 hoặc x < -2 thì

0,5điểm

0,25điểm
0,25điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.