ĐỘI TUYỂN TOAN 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐỘI TUYỂN TOAN 6, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra đội tuyển toán 6
(thời gian 120 phút không kể giao nhận đề)
Câu 1
a) Tính giá trị biểu thức:

b) So sánh hai số: 3210 và 2350

Câu 2
Cho tổng S = 1 + 3 + 5 + … + 2009 + 2011
a) Tính S
b) Chứng tỏ S là một số chính phương.
c) Tìm các ước nguyên tố khác nhau của S.

Câu 3
a) Tìm giá trị n là số tự nhiên để n + 7 chia hết cho n+ 2
b) Tìm x là số chia trong phép chia 235 cho x được số dư là 14.

Câu 4
a) Tìm số tự nhiên x có ba chữ số sao cho x chia cho 7; 8; 9 đều dư 2.
b) Cho n là số tự nhiên bất kỳ.
Chứng minh (n + 3) và (2n + 5) là hai số nguyên tố cùng nhau.

Câu 5
Trong mặt phẳng cho 6 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.
Hỏi:
a) Vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng đi qua các điểm đã cho?

———————————————————————-

Đáp án chấm thi học sinh giỏi KhốI 6
Môn: Toán
——————————————————————————

Câu 1 (4đ)
a) (2đ) Tính:
= 20102010.(49 – 3.16 – 1) = 0
b) (2đ) So sánh:
3210 = 33.70 = (33)70 = 2770
2350 = 25.70 = (25)70 = 3270
Vì 2770 < 3270 nên suy ra 3210 < 2350.

Câu 2 (4đ)
a) (2đ) S = 1 + 3 + 5 + … + 2009 + 2011
= = 10062 = 1 012 036
b) (1đ) S có hai ước nguyên tố là: 2 và 503
c) (1đ) S = 22.5032 = 10062: số chính phương

Câu 3 (4đ)
a) (2đ) Tìm x:
(x + 7) (x + 2) ( 5 (x + 2) ( (x + 2) ( Ư(5) = -1; 1; -5; 5 ( x ( -3; -1; -7; 3
b) (2đ) Tìm số chia x:
235 : x dư 14 235 – 14 x (x >14) 221 x (x > 14) x ( 17; 221

Câu 4 (4đ)
a) (2đ) Tìm x:
x chia cho 7; 8; 9 dư 2 và x có ba chữ số (x – 2) 7; 8; 9 và x có ba chữ số
(x – 2) ( BC(7, 8, 9) và x có ba chữ số x = 504 + 2 = 506.
b) (2đ) Chứng minh (n + 3, 2n + 5) = 1
Gọi d = (n + 3, 2n + 5)
n + 3 d; 2n + 5 d 2(n + 3) d; 2n + 5 d (2n + 6) – (2n + 5) d 1 d
d = 1.
Vậy n + 3 và 2n + 5 nguyên tố cùng nhau.

Câu 5 (4đ)
a) (2đ) Số đoạn thẳng vẽ được là:
(6.5): 2 = 15 (đoạn thẳng)
b) (2đ) Số tam giác vẽ được là:
(15.4): 3 = 20(tam giác)

*) Ghi chú:
Nếu học sinh có cách giải khác đúng, vẫn được điểm tối đa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.