DOC VN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về DOC VN, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2013
BÌNH ĐỊNH
Đề chính thức Môn thi: Toán
Ngày thi: 30/6/2012 Thời gian làm bài: 120’

Bài 1: (3 điểm) Học sinh không sử dụng máy tính bỏ túi
a) Giải phương trình: 2x – 5 = 0
b) Giải hệ phương trình:
c) Rút gọn biểu thức với a ≥0, a ≠ 4
d) Tính giá trị của biểu thức
Bài 2: ( 2 điểm) Cho parabol (P) và đường thẳng (d) có phương trình lần lượt là y = mx2 và y=(m+2)x+ m-1
( m là tham số, m ≠ 0)
a) Với m = -1, tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P).
b) CMR với mọi m ≠ 0 đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
Bài 3: ( 2 điểm) Quãng đường từ Quy Nhơn đến Bồng Sơn dài 100 km. Cùng một lúc, một xe máy khởi hành từ quy nhơn đi Bồng Sơn và một xe ô tô khởi hành từ Bồng Sơn đi Quy Nhơn. Sau khi hai xe gặp nhau, xe máy đi 1 giờ 30 phút nữa mới đến Bồng Sơn. Biết vận tốc 2 xe không thay đổi trên suốt quãng đường đi và vận tốc xe máy kém vận tốc ô tô là 20 km/h. Tính vận tốc mỗi xe.
Bài 4: (3 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Gọi C là trung điểm của OA , qua C vẽ dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MN.
a) Chứng minh tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp.
b) Chứng minh AK.AH=R2.
c) Trên KN lấy điểm I sao cho KI=KM. Chứng minh NI = KB
GIẢI
Bài 1: (3 điểm)
a) Giải phương trình: 2x – 5 = 0 2x = 5 Vậy pt có một nghiệm
b) Giải hệ phương trình:
Vậy hệ pt có nghiệm duy nhất (x;y)=(8;10)
c) với a ≥0, a ≠ 4

d)
Bài 2: ( 2 điểm) Cho parabol (P) và đường thẳng (d) có phương trình lần lượt là y = mx2 và y=(m+2)x+ m-1
( m là tham số, m ≠ 0)
a) Với m = -1, ta có (P): y = -x2 và (d): y = x -2
Hoành độ các giao điểm của (d) và (P) là nghiệm của pt : x – 2 = – x2 x2 + x – 2 =0
Vì pt có dạng a+b+c = 0 nên có hai nghiệm: x1 = 1; x2 = =-2
Với x1 = 1 =>y1= – = -1 => (x1;y1) =( 1;-1)
Với x2 = -2 =>y2= – = -4 => (x2;y2) =( -2;-4)
Vậy tọa đọ giao điểm của (d) và (P) là (1;-1) và (-2;-4)
b) CMR với mọi m ≠ 0 đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
Xét pt hoành độ giao điểm của (d) và (P) mx2 = (m+2)x+ m-1mx2 – (m+2)x – m + 1=0 ( Với m ≠ 0)
Ta có ∆=[-(m+2)]2- 4m(-m+1) = m2 +4m+4+4m2-4m= 5m2 +4 >0 với mọi m ( vì m2 ≥ 0 với mọi m)
Vì ∆ >0 với mọi m ≠ 0 nên pt luôn có hai nghiệm phân biệt =>đường thẳng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
Bài 3: ( 2 điểm)
Gọi vận tốc của xe máy là x (km/h) ( ĐK: x> 0)
Vận tốc của ô tô là x+20 ( km/h)
Quãng đường xe máy đi được từ điểm hai xe gặp nhau đến Bồng sơn là: 1,5 .x (km)
Do đó:
-Quãng đường ô tô đi từ Bồng Sơn đến khi hai xe gặp nhau: 1,5x ( km)
-Quãng đường xe máy đi từ Quy Nhơn đến khi hai xe gặp nhau : 100 – 1,5x (km)
-Thời gian ô tô đi từ Bồng Sơn đến khi

Hỏi và đáp