dkt45 b1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về dkt45 b1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS
Bài kiểm tra một tiết -Kì I

Nguyễn Bỉnh Khiêm
Môn: Toán 6

@@@@@
Bài số: 1

Ngày kiểm tra……………….Ngày trả bài……………

Họ và tên:………………..
Lớp :…………………..
Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

Đề số 1
I. Trắc nghiệm(2 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Số phần tử của tập hợp A=1975; 1977; ……….2007 là:
A. 33 B. 34 C. 16 D. 17
2. Cách tính đúng là:
A. 43.44 = 412 B. 43.44 = 47
C. 43.44 = 812 D. 43.44 = 87
3. Tìm x N biết x15=x2. Giá trị của x là:
A. x= 0 B. x=1 C. mọi giá trị xN D. x0;1}
4. Tập hợp A={x/xN, 0≤x

Hỏi và đáp