DKT va DA hinh 9 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về DKT va DA hinh 9 chuong 3, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………….……………..……….. Tiết 57: kiểm tra chương III
Lớp:9…… môn : Hình học 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

A- Phần trắc nghiệm:
Câu1: Dùng bút kết nối hợp lí các phát biểu trong hai bảng sau:
1. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn

a) có số đo bằng 1800

2. Hai góc nội tiếp bằng nhau

b) gấp đôi góc nội tiếp cùng chắn một cung.

3. Nửa đường tròn

c) có số đo bằng 900

4. Trong một đường tròn góc ở tâm

d) chắn trên cùng một đường tròn hai cung bằng nhau

e) chắn hai cung bằng nhau

Câu2: Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
1- Độ dài cung tròn có số đo bằng 600, bán kính 30cm là:
A. 10( cm B. 20( cm C. 30( cm D. ( cm
2- Diện tích hình quạt tròn bán kính 5 cm , cung 360 là:
A. 25( cm2 B. 5( cm2 C. 2,5( cm2 D. 0,25( cm2
3- Độ dài một đường tròn bằng 44 cm và ( = Diện tích hình tròn đó bằng:
A. 154cm2 B. 616cm2 C. 22cm2 D. 144cm2
4- Trong hình vẽ bên số đo của là:

A. 600 B. 700

C. 1200 D. 1400

B- Tự luận:
Từ điểm A bên ngoài đường tròn tâm O, vẽ tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AMN của đường tròn đó. Gọi I là trung điểm của dây MN.
Chứng minh: Tứ giác ABOC nội tiếp một đường tròn.
Chứng minh: AM . AN = AB2
Chứng minh: Bốn điểm B, O, I, C cùng thuộc một đường tròn. Từ đó suy ra IA là phân giác của
Giải:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

Câu
ý
Nội dung
Điểm

1

1 – c
2 – d
3 – a
4 – b

0.5
0.5
0.5
0.5

2

1
2
3
4

A
C
A
D

0.5
0.5
0.5
0.5

3

a

Chỉ ra
Và chỉ ra tứ giác ABOC nội tiếp

1
1

b

Chỉ ra được ∆ABM ∆ANB
Suy ra được AM . AN = AB2

1
1

c

Chỉ ra được Suy ra các điểm B, O, I, C cùng thuộc đường tròn đường kính OA.
Chứng minh được IA là phân giác của

1

0,5

0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.