DKT toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về DKT toan, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT QUỲNH NHAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Trường THCS Mường giôn
Môn: Toán 8

Năm học: 2011 – 2012

(Thời gian làm bài 90 phút không kể giao đề)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Nhân chia đa thức
– biết được phép nhân, chia đơn thức , đa thức
Phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp cơ bản
Thực hiện được phép chia đa thức một biến đã sắp xếp
Tìm giá trị lớn nhất của đa thức một biến bậc hai

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
1 10%
1
2 20%
1/2
1 10%
1
1 10%
7/2
5 50%

2. Phân thức đại số

Vân dụng các quy tắc để thực hiện được phép cộng, trừ phân thức

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1/2
1 10%

1/2
1 10%

3. Tứ giác

Vẽ được tứ giác, hình bình hành, hình chữ nhật
-Biết chứng minh một tứ giác là hình bình hành
-Vận dụng dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật hình thoi, hình vuông để tìm ĐK cho một tứ giác là hình chữ nhật,hình thoi,hình vuông

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1/3
0,5 5%
2/3
2,5 25%

1
3 30%

4. Diện tích đa giác

-Sử dụng các công thức tính diện tích các đa giác được học

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1 10%

1
1 10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1
10%
7/3
3,5
35%
8/3
5,5
55%
6
10
100%

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Toán 8
Năm học: 2011 – 2012
(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)

Câu1:(1 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau:
15x2y2z :(3xyz) với x = 2, y = -5, z = 7899
(x2 – 5)(x + 3) + (x + 4)(x – x2) với x = 0
Câu2:(2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a) x2 – 3x + xy – 3y
b) x2 + 2xy – 16 + y2
Câu3:(2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
(3×3 + 10×2 – 1 ) : ( 3x + 1 )

Câu4:(1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB=8cm, BC=6cm.Các trung điểm của các cạnh của hình chữ nhật là M,N,P,Q (như hình dưới)
Tính tổng diện tích các tam giác có trong hình ?

Câu 5:(3 điểm) Cho tứ giác ABCD. Gọi H, K, L, M lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BD, DC, CA
Chứng minh tứ giác HKLM là hình bình hành
Các cạnh của tứ giác ABCD có thêm điều kiện gì thì HKLM là: Hình chữ nhật; hình thoi; hình vuông
Câu 6:(1 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
A = x2 + 4x + 5

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Môn: Toán 8
Học kì I năm học: 2011 – 2012

Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm

Câu 1
= 5xy = 5.2.(-5) = – 50
= – x – 15 = 0 – 15 = -15
0,5 điểm
0,5 điểm

Câu 2

a) =
b) = (x2 + 2xy + y2) – 42 = (x+y)2 – 42 = (x+y-4)(x+y+4)
1 điểm
1 điểm

Câu 3
a)

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 4
S = 4. SAMQ= cm2
1 điểm

Câu 5
GT: Cho tứ giác ABCD. H, K, L, M lần lượt là trung điểm các
cạnh AB, BD, DC, CA.
KL:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.