ĐKT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐKT, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và TênĐề kiểm tra 45’ chương II
Lớp:……………. Môn: Đại số – 9
Điểm Lời phê của Giáo Viên

I- Trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y=2x-5 ?
A (-2; -1) ; B. (0; -5) ;
C (3; 2) ; D. Cả ba điểm A, B và C
Câu 2: Hai đường thẳng y = ax + b và y = a`x + b` (a, a`(0) được gọi là song song nếu :
A) a = a` C) a = a` và b = b`
B) a ( a` D) a = a` và b ( b`
Câu 3: Tung độ gốc của đường thẳng y = -2x – 5 là :
A) -5 ; B) 5 ; C) 2 ; D) -2
Câu 4: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?
A) ; B)
C) y = 2x – 5 ; D)
II – Tự luận (8 điểm)
Bài 1: (4 điểm) Cho hàm số y = 0,5x – 2
a) Vẽ đồ thị của hàm số .
b) Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 0,5x + 2 và tia Ox (kết quả được làm tròn đến phút)
Bài 2: (4đ) Cho hàm số y = (m – 1)x + 2m – 5 ( m (1) có đồ thi là (d)
a) Tìm giá trị của m để đường thẳng d song song với đường thẳng y = 3x + 1.
b) Tìm giá trị của m để đường thẳng d đi qua điểm M(2;-1) .
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp