ĐKT HK I ĐẠI SỐ 7 chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐKT HK I ĐẠI SỐ 7 chuẩn, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục huyện an lão
Trường thcs quốc tuấn

Đề thi KSCL Học Kỳ I-năm học 2010 – 2011
Môn thi toán 7
Thời gian làm bài: 90phút

I-Ma trận:

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
VD thấp
VD cao
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

1. Các phép toán số hữu tỉ
1

0,25

1

0,25
1

0,75
1

0,25
1

0,75

1

0,5
6

2,75

2. Tỉ lệ thức

1

0,25

1

0,25

3. Đại lượng tỉ lệ thuận
1

0,25

1

1,5

1

1,5

3

3,25

4 Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song
1

0,25

1

0.25

5. Tam giác

1

0,25
1

1
1

0,25
1

1

1

0,5
5

3

6. Hình vẽ + GT-KL

1

0,5

1

0.5

Tổng
3

0,75
1

0,5
3

0,75
3

3,25
2

0,5
3

3,25

2

1
17

10

II-Đề thi:
A-Phần trắc nghiệm:
( 2điểm ) Trong các câu có các lựa chọn A , B , C , D , chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng .
Câu 1 . Kết quả của phép tính là :
A . B . C . D .
Câu 2 . Kết quả của phép tính 37 : 32 là :
A . 314 B . 35 C . 15 D . 39
Câu 3 . Từ tỉ lệ thức có thể suy ra :
A. B . C . D .
Câu 4 . Nếu x = 3 thì x2 bằng : A. 9 B. 36 C. 81 D. 18
Câu 5 . Để hai đường thẳng c và d song song với
nhau ( hình 1 ) thì góc x bằng :
A . 300 B . 600
C . 1200 D . 600 hoặc 1200

Câu 6 . Cho (ABC , biết A = 300 , B = 700 thì C có số đo là :
A . 300 B . 700 C . 1000 D . 800
Câu 7.Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ – thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ:
A. – B. C. – 3 D. – 2
Câu 8 Cho ABC và MNP có : AB = MN ; BC = NP. Để ABC =MNP theo trường hợp cạnh- góc – cạnh cần có thêm điều kiện:
A. B. C. D. AC = MP.
Phần II – Tự luận ( 8 điểm ):
Bài 1 ( 1,5 điểm ) Thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể )
a) 15 . – 10 . b) (-0,3 – ) : (-3) +
Bài 2 ( 1,5 điểm ) : Biết rằng 3 lít nước biển chứa 105 gam muối. Hỏi 150 lít nước biển chứa bao nhiêu gam muối ?
Bài 3 ( 1,5 điểm ) : Đồ thị hàm số y = ax đi qua điểm M ( 2 ; 4 ) . Xác định hệ số a và vẽ đồ thị của hàm số đó
Bài 4 ( 3 điểm ) : Cho tam giác

Hỏi và đáp