DKT C3 -D9 ( MT-DA CHUAN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DKT C3 -D9 ( MT-DA CHUAN), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 14/2/12
Ngày giảng:16/2/12
Tiết 46: Kiểm tra chương III

I – Mục tiêu:
Kiến thức : – Kiểm tra việc nắm kiến thức về phương trình bậc nhất, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, giải bài toán bằng cách lập phương trình của học sinh trong chương III.
– Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong chương III.
Kĩ năng : – Rèn luyện tư duy đọc lập sáng tạo, chính xác cẩn thận cho học sinh.
– Kĩ năng trình bày một bài toán .
II – Chuẩn bị: GV: Lựa chọn bài tập
HS Ôn tập toàn bộ chương III, máy tính bỏ túi .
III – Tiến trình dạy học :
định:
Kiểm tra:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Biết được số nghiệm của PT bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1
10%

1
1
20%

Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn khi nào có 1 nghiệm ,vô nghiệm, vô số nghiệm
Biết giải HPT bậc nhất hai ẩn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
1
10%

2
4
40%

3
4
40%

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Vận dụng cách giải bài toán bằng cách lập HPT để giải bài toán dạng chuyển động

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
3
30%

1
3
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
2
1
10%
7
4,5
35%
2
3,5
35%
1
1
10%
12
10
100%

3) Đề kiểm tra chương 3 :
đề 1 : I – trắc nghiệm( 3: Hãy khoanh tròn vào câu đúng : câu 1 : Phương trình bậc nhất 2 ẩn : ax + by= c ( a# 0 hoặc b # 0 ) có :
A : 1 nghiệm B: 2 nghiệm C: Vô nghiệm D: vô số nghiệm
Câu 2 : cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình :
A : ( 2, 1 ) B : ( 1,-1 ) C : ( 2, -1 ) D : ( 1 , 1 ) .
Câu 3 : cho phương trình x + y = 1 (1) . Phương trình nào có thể kết hợp với phương trình (1) để được 1 hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn vô số nghiệm .
A : 2x-2y = 0 B : 2x -2y = 2 C : 2x+ 2y = 2 D : x – y = 1
II – Phần tự luận
1( 4 đ) : Giải hệ phương trình sau :
a) b)
Bài 2 ( 3 đ) : Ô tô ở địa điểm A và xe đạp ở địa điểm B cách nhau 150 km và đi ngược chiều nhau, nếu khởi hành cùng 1 lúc thì sau 3 giờ hai xe gặp nhau . Nếu xe đạp xuất phát trước 1 giờ và sau khi xe ô tô đi được 2 giờ thì hai xe cách nhau 40 km . Tính vận tốc của Ôtô và xe đạp .

4) Đáp án biểu chấm :
đề 1 : I – trắc nghiệm( 3:

Câu
1
2
2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.