DKT 15 P HH9 CHUONG IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DKT 15 P HH9 CHUONG IV, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Họ & tên: ……………………….
Lớp : 9/…..
KIỂM TRA 15’
HÌNH HỌC 9
(
Điểm

ĐỀ BÀI:
Bài 1 (5,0đ). Diện tích xung quanh của một hình trụ là 192cm2. Chiều cao của hình trụ này là h = 12cm. Hãy tính bán kính đường tròn đáy.
Bài 2 (5,0đ). Một hình nón có bán kính đường tròn đáy 3cm, chiều cao 4cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón.
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
Họ & tên: ……………………….
Lớp : 9/…..
KIỂM TRA 15’
HÌNH HỌC 9
(
Điểm

ĐỀ BÀI:
Bài 1 (5,0đ). Diện tích xung quanh của một hình trụ là 288cm2. Chiều cao của hình trụ này là h = 12cm. Hãy tính bán kính đường tròn đáy.
Bài 2 (5,0đ). Một hình nón có bán kính đường tròn đáy 6cm, chiều cao 8cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón.
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM.
Đề (:
Bài 1. (5đ)
Diện tích xung quanh của hình trụ:
Sxq= 2.r.l = 2.r.h (2đ)
Bán kính của hình trụ:
r = Sxq: (2.h) = 192 : (2.12) = 8 (cm) (3đ)
Bài 2. (5đ)
+ Tính được độ dài đường sinh là 5 cm (2đ)
+ Diện tích xung quanh của hình nón là:
Sxq= .r.l = .3.5 = 15(cm2) (3đ)

Đề (:
Bài 1. (5đ)
Diện tích xung quanh của hình trụ:
Sxq= 2.r.l = 2.r.h (2đ)
Bán kính của hình trụ:
r = Sxq: (2.h) = 288 : (2.12) = 12 (cm) (3đ)
Bài 2. (5đ)
+ Tính được độ dài đường sinh là 10 cm (2đ)
+ Diện tích xung quanh của hình nón là:
Sxq= .r.l = .6.10 = 60(cm2) (3đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.