Điêm Thi Thủ Ngọc Kỳ Đot II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Điêm Thi Thủ Ngọc Kỳ Đot II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

thcs ngọc kỳ
danh sách phòng thi số 1

STT
Họ và tên
Toán
Văn
Hoá
Tổng III
Tổng II
Ghi chú

001
Đỗ Thị Anh
3.75
4.0
3.75

002
Chu Minh Ân
3.75
3.0
2.75

003
Phạm Đức Chung
5
2.0
1.0

004
Vũ thị lan anh (KS)
6.5
5.75
6.75

005
Bùi Công Đức
4.75
4.5
2.5

006
Nguyễn Văn Đường
1.25
1.75
1.75

007
Bùi Thị Thu Hà
3.5
4.0
3.75

008
Trịnh Minh Hiếu
9.0
5.0
9.25

009
Phạm Thị Hồng
7.75
5.25
7.5

010
Đoàn Thị Huế
3.25
2.25
4.0

011
Nguyễn Thị Huệ
8.75
6.25
8.25

012
Phạm Thị Huệ
6.75
5.25
6.25

013
Phạm Thị Huyên
8.75
4.0
3.0

014
Nguyễn Thị Thu Huyền
7.75
3.75
2.25

015
Đặng Minh HảI (KS)
9.25
4.0
7.75

016
Nguyễn Công Khánh
8.75
5.25
8.5

017
Đào Duy Long
8.75
3.0
5.0

018
Nguyễn Phi Long
8.75
6.0
10

019
Nguyễn Thị Thảo Ly
7.25
4.75
6.5

020
Phạm Thị Lý
7.75
4.5
6.25

021
Nguyễn Thị Minh
8.5
5.25
7.5

022
Nguyễn Văn Nam
0
2.25
2.0

023
Nguyễn Thị Ngọc
1.5
1.5
1.25

024
Trịnh Thị Ngọc
8.0
5.5
7.5

025
đặng t. phương thanh (KS)
8.75
6.0
8.75

026
đoàn đức đông(KS)
7.75
4.25
6.25

Ngọc Kỳ, ngày 22 tháng 6 năm 2012
TM ban chuyên môn

thcs ngọc kỳ
danh sách phòng thi số 2

STT
Họ và tên
Toán
Văn
Hoá
Tổng III
Tổng II
Ghi chú

027
Phạm Văn Phan
8.25
3.5
10

028
Nguyễn Thị Phượng
6.5
4.0
8.5

029
Trịnh Thị Hà Quyên
7
5.0
7.5

030
Nguyễn Tiến Sáng
5.75
5.0
6.25

031
Nguyễn Thị Sao
4.75
5.0
2.5

032
Nguyễn Thị Thảo
1.5
3.0
1.25

033
Trịnh Thị Thảo
3.0
5.0
2.75

034
Nguyễn Văn Thiện
3.0
2.5
3.0

035
Trần Thị Thanh Thuỷ
7.0
4.0
6.0

036
Hà Thị Thuỷ
8.75
6.25
10

037
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
2.5
2.75
3.75

038
Nguyễn Khánh Toàn

Hỏi và đáp