DeThitoan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về DeThitoan 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI KIỂM TRA ĐẠI 1 (Thứ 2, ngày 6/8/2012)
Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI
Bài 1( 1 điểm): Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng:
0,01 b) 289 c) 0,49 d) 225 e) 0,0256

Bài 2( 0,5 điểm): Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba):
b) c) d)
Bài 3( 0,5 điểm): Số nào có căn bậc hai là Các số sau? Vì sao?
b) 1,3 c) – 0,9 d)

Bài 4( 0,5 điểm): Trong các số số nào là căn bậc hai số học
của 49 ? Vì sao?

Bài 5( 1 điểm): Tìm x không âm, biết:
b) c) d)
Bài 6( 0,5 điểm): Tìm Mọi khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Căn bậc hai của 0,81 là 0,9.
Căn bậc hai của 0,81 là 0,9 và – 0,9.

Căn bậc hai của 0,81 là – 0,9.
Bài 7( 1 điểm): Chứng minh:
c)

Bài 8( 1 điểm): Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 18 m và chiều rộng 4,5 m.
Bài 9( 1 điểm): So sánh:
a) 3 và b) -5 và – 15 c) và 6
Bài 10( 1 điểm): Tìm số x không âm, biết:
b)
Bài 11( 2 điểm): a) Cho hai số m, n không âm. Chứng minh: Nếu thì m < n.
b)Cho số t dương. Chứng minh:
*Nếu t > 1 thì * Nếu t < 1 thì .

Hỏi và đáp