dethikii-09-10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về dethikii-09-10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD & ĐT Châu Thành ĐỀ THI HOC KÌ II
Trường THCS THỊ TRẤN NĂM HỌC : 2009-2010
Môn thi:TOÁN 6 -Thời gian: 90 phút
A/ MA TRẬN RA ĐỀ:

CHỦ ĐỀ

CÁC MỨC ĐỘ CẦN ĐÁNH GIÁ

TỔNG

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1/ SỐ NGUYÊN
1

1

2

0.5đ

1.

2/ PHÂN SỐ
3

2

2
7

1.5đ

5.

3/ GÓC
2

1

1
4

Tổng số
Số câu
6

4

3
13

Điểm


10đ

B/ ĐỀ THI:
ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2009-2010
MÔN THI: TOÁN –THỜI GIAN: 90 PHÚT

I.TRẮC NGHIỆM:(3đ)
Bài 1(): Em hãy chọn kết quả đúng bằng cách khoanh tròn trước các chữ cái A, B, C, D:
1.Kết quả phép tính (-3) . (-7) . (-2) là:
A. -42 B. 42 C. -12 D. 8
2.Rút gọn phân số đến tối giản là:
A. B C D. 7
3. Kết quả phép tính là:
A B C D
4. Kết quả của tích là:
A. B C D
Bài 2:(1đ) Điền vào chỗ còn trống trong các phát biểu sau:
1.Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là …(1)… . Điểm O là … (2)….
Hai tia Ox, Oy là …(3)…
2.Cho góc ABC em hãy cho biết:
Đỉnh: …(4)… .Tên cạnh:…(5)… .Viết kí hiệu:…(6)….
II. TỰ LUẬN:(7đ)
Bài 1 (3đ) : Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể):
a/ 40 – (36 – 52)
b/
c/
Bài 2 (2đ): Tìm x biết:
a/ (2x – 16) = 60 :
b/
Bài 3 (2đ):
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ tia Ox, vẽ hai góc xOy, yOz có số = 300, = 600. Vẽ Ot là tia phân giác của góc yOz.
a/ Tính đo góc yOt?
b/ Tia Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
(hình 0,. Bài giải không có hình không chấm điểm)

C/ ĐÁP ÁN:
I.TRẮC NGHIỆM:(3đ)
Bài 1: (2đ) Mỗi câu chọn đúng 0.5đ:

Câu
1
2
3
4

Đáp án
A
C
C
B

Bài 2: (1đ)
a/ (1): góc xOy. (2): đỉnh. (3): hai cạnh
b/ (4): B. (5): BA, BC. (6):
II. TỰ LUẬN:(6đ)
Bài 1 (3đ):
a/ 40 – (36 – 52)
= 40 – (36 – 25) (0.5đ)
= 40 – 11 (0.25đ)
= 29 (0.25đ)
b/
= (0.25đ)
MC: 35 (0.25đ)
= (0.25đ)
= (0.25đ)

c
(0.25đ)
= (0.25đ)
= 1 (0.25đ)
= (0.25đ)
Bài 2(2đ):
a/ (2x – 16) = 60 :
2x – 16 = 60 . (0.)
2x – 16 = 150 (0.)
2x = 150 + 16 (0.)
2x = 166
x = 166 : 2 (0.)
x = 8 3 (0.)

Bài 4 (2đ)

a/ Vì Ot là tia phân giác của nên: (0.

Hỏi và đáp