đềthi toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về đềthi toán 6, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG

ĐỀ THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌN. NĂM HỌC 2008-2009
MÔN THI: TOÁN 6 (Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1: Tìm biết:
a. .
b.
c.
Câu 2: a. Cho n là số tự nhiên. Tìm ƯCLN và BCNN của n và n + 2 ?
b. Tìm các giá trị nguyên của để nhận giá trị nguyên, biết:
Câu 3.
Qua đợt trồng cây đầu Xuân. Tổng số cây trồng được của cả hai lớp 6A và 6B là 175 cây. Biết rằng số cây trồng được của lớp 6A và số cây trồng được của lớp 6B cũng bằng số cây trồng được của lớp 6B và số cây trồng được của lớp 6A. Tính số cây trồng được của mỗi lớp?
Câu 4.
Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng. Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng CD biết: AB = 10cm; BC = 4cm.
Câu 5.
Hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ các tia Ot, Oz sao cho: ; . Trên nửa mặt phẳng bờ xy, không chứa Oz vẽ tia Om sao cho
a/ Trong 3 tia Oz; Ox; Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b/ Chứng tỏ rằng: Hai tia Oz và Om là hai tia đối nhau.
c/ Trên hình vẽ có mấy cặp góc phụ nhau? Vì sao?

PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI KĐCL MŨI NHỌN. NĂM HỌC 2008-2009
MÔN THI: TOÁN 6 (Thời gian làm bài 120 phút)

Câu
Ý
Nội dung cần đạt
Điểm

1
Học sinh thực hiện các phép biến đổi đúng và đưa về:
2,5

a

0,75

b
và tìm được x = 34 hoặc x = -20
0,75

c

Biến đổi tiếp đưa về:
0,5

0,5

2
a
Gọi ƯCLN(n; n+2) = d

Nếu n chẵn thì n = 2; Nếu n lẻ thì d = 1

0,5
1,0

Nếu n chẵn: BCNN(n; n + 2) = (hai số chẵn liên tiếp)
Nếu n lẻ: BCNN(n; n+2) = n.(n+2) (Hai số lẻ liên tiếp)
0,5

b
HS biến đổi được
nguyên khi nguyên, hay là ước của 6
= -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6 -9; -6; -5; -4; -2; -1; 0; 3
0,75

0,5

0,25
1,5

3

HS lập luận và chỉ ra được:
Phân số chỉ .(số cây trưởng được của lớp 6A) bằng (số cây trồng được của 6B). Tức số cây của 6A bằng số cây của 6B
Số cây của 6A bằng (Số cây của 6B)
Phân số chỉ tổng số cây của cả hai lớp: (Số cây của 6B) ứng với 175 cây
Vậy số cây trồng được của 6B là: 175 : = 75 (cây)
Số cây trồng được của 6A là: 175 -75 =100 (cây)

1,0

0,5

0,5

0,5
2,5

4
Theo bài ra học sinh phải biết lập luận có hai trường hợp

1,0

TH1
Nếu B nằm giữa A và C:

Vì D trung điểm AB nên DB = AB : 2 = 5 cm
Lập luận B nằm giữa D và C để tính DC = DB + BC = 5 + 4 = 9 cm

0,5

TH2
Nếu C nằm giữa A và B
Ta cũng có DB = 5 cm.
Vì BC = 4; BD = 5 cm BC < BD hay C nằm giữa D và B
DC = BD – BC = 5 – 4 = 1 cm

0,5

a
Vẽ hình đúng

Vì Ox và Oy đối nhau nên
+ = ( Hai góc kề bù)
= – = – 900 = 900

Oz và Ot

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.