dethi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về dethi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD&ĐT Huyện Lục Ngạn
Trường THCS Mỹ An

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện
Năm học: 2010-2011
Môn :Toán – Lớp : 8
(Thời gian làm bài: 120 phút)

Bài 1 (2đ):
Tìm nghiệm nguyên dương x, y, z sao cho:
1
Bài 2 (1đ):
So sánh 23và 32
Bài 3 (2đ):
Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thoả mãn điều kiện:Chia cho 2 dư 1,chia cho 3 dư 2,chia cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.
Bài 4 (2đ):
Cho tam giác AHM vuông tại H. Kẻ phân giác MN ( NAH).Vẽ tia AE MN tại E. AE cắt MH tại B
Tính SSbiết AM= p, AN= q
Bài 5 (1đ):
Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho số a= 28+211+2n là số chính phương
Bài 6 (2đ):
Tìm nghiệm nguyên của phương trình : x2 + y2 + z2 = x2y2.

Người ra đề
Xác nhận của hiệu trưởng

Nguyễn Trọng Khái

Nguyễn Anh Xuân

hướng dẫn chấm thi Học kỳ II

Môn: Toán 8

Năm học:2010- 2011

Câu
Đáp án
Thang điểm

Bài 1
(2đ)

Giả sử xyz >0 10< z3
+ Nêu z= 1 0 Không có giá trị x, y thoả mãn
+ Nếu z = 2
Có xy 0< y 4y= 1,2,3,4
• y=1 thì 1 = Không có giá trị nào của x thoả mãn
• y= 2 thì Không có giá trị nào của x thoả mãn
• y= 3 thì x=6 (6,3,2) là 1 nghiệm
• y= 4 thì x=4 (4,4,2) là 1 nghiệm
+ Nếu z = 3
Có xy 0< y 3y= 1,2,3
• y=1 thì 1 = Không có giá trị nào của x thoả mãn
• y= 2 thì x=6 (6,2,3) là 1 nghiệm
• y= 3 thì x=3 (3, 3, 3) là 1 nghiệm
Vậy (x, y, z) = (6,3,2) , ( 4, 4, 2), (3, 3, 3)= (y, x, z) = (z, y,x)
(0,25đ)

( 0.25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

Bài 2
(1đ)
Ta có 2>2 100> 2
3100>2. 2100

Vậy
(0,25đ)

(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)

Bài 3
(2đ)
Ta có: a1(mod 2) ; a2(mod3) ; a3(mod 4) ; a4(mod 5)
20a40(mod 60)
15a45(mod 60)
12a48(mod 60)
47a133(mod 6013(mod 60)
47a=60t+13

Đặt
Đặt Đặt
Đặt Đặt
Đặt với t,k,u,v,p,q,l

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.