DETHI Moi (T. sinh THPT Bac Giang nam hoc2008-2009).rar – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về DETHI Moi (T. sinh THPT Bac Giang nam hoc2008-2009).rar, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở GD & ĐT bắc giang kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt
Năm học 2008-2009
Đề thi chính thức Môn thi:Toán
(Đợt 1) Ngày thi : 21/6/2008
Thời gian làm bài: 120 phút
……………………………………….

Câu 1 :(2 điểm) :

1)Phân tích x2-9 thành nhân tử.
2) Giá trị x=1 có phải là nghiệm của phương trình : x2-5x+ 4 = 0 không ?
Câu 2 (1 điểm):

1)Hàm số y= -2x +3 đồng biến hay nghịch biến ?
2) Tìm toạ độ các giao điểm của đường thẳng y=-2x+3 với các trục Ox ,Oy.
Câu 3(1,5 điểm):
Tìm tích của hai số biết tổng của 2 số đó là 17 và nếu tăng số thứ nhất lên 3 đơn vị và số thứ hai lên 2 đơn vị thì tích tăng lên 45 đơn vị.
Câu 4(1,5 điểm): Rút gọn biểu thức:
P = với
Câu 5(2 điểm):
Cho tam giác ABC cân tại B. Các đường cao AD , BE cắt nhau ở H.
Đường thẳng đi qua A và vuông góc với AB cắt tia BE ở F.
1)Chứng minh rằng : AF//CH
2) Tứ giác AHCF là hình gì ?
Câu 6(1 điểm):
Gọi O là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .Các tiếp điểm của (O) với các cạnh BC, CA, AB lần lượt là D,E,F.Kẻ BB’AO, AA’BO. Chứng minh rằng tứ giác AA’B’B nội tiếp và 4 điểm : D,E A’,B’ thẳng hàng.

Câu 7 :(1 điểm):
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = (2x-x2).(y-2y2)
với .

——————Hết ————————

Sở GD & ĐT bắc giang kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt
Năm học 2008-2009
Đề thi chính thức Môn thi:Toán
(Đợt 2) Ngày thi : 22/6/2008
Thời gian làm bài: 120 phút
……………………………………….

Câu 1 :(2 điểm) :

1) Tính
2) Cặp số ( x,y)=(-1;2) có phải là nghiệm của hệ phương trình : không ?
Câu 2 (1 điểm):

1)Điểm A(-1;2) có thuộc đồ thị hàm số y=4+2x không ?
2) Tìm x để có nghĩa .
Câu 3(1,5 điểm):
Tính diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài trừ chiều rộng bằng 18 m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.
Câu 4(1,5 điểm): Rút gọn biểu thức:
với -1< x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.