dethi lop 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về dethi lop 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Các chuỷên đề bồi dượng HSG Vật Lý THCS
Các bài toán chuyển động
Câu 1 : (2 điểm) .Ba người đi xe đạp từ A đến B với các vạn tốc không đổi. Người thứ 3 xuất phát trước người thứ nhất 30 phút ; và trước người thứ hai 45 phút . Biết vận tốc người thứ nhất là
v1 =15 km/h ; người thứ hai là v2 =10km/h. Biết rằng khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau của người thứ ba với người thứ nhất và người thứ hai là t=1 giờ. Xác định vận tốc người đi xe thứ ba.
Câu2 : lúc 8 giờ hai xe máy cùng khởi hành từ hai địa điểm A và B cách nhau 96km đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 36km/h và của xe đi từ B là 28km/h.
a.Xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau.
b.Sau bao lâu thì hai xe cách nhau 32 km?
Câu 3: Ca nô đang ngược dòng qua điểmA rồi gặp một bè gỗ trôi xuôi. Ca nô đi tiếp 40 phút do hỏng máy nên bị trôi theo dòng nước . Sau 10 phút sửa xong máy ; canô quay lại đuổi theo bè và gặp bè tại B. Cho biết AB = 4,5km; công suất của canô không đổi trong suất quá trình chuyển động . Tínhvận tốc dòng nước .
Câu 4: Giang và Huệ cùng đứng một nơi trên một cái cầu AB cách đầu cầu 50m . Lúc Tâm vừa đến nơi cách đầu cầu A một quãng đúng bằng chiều dài chiếc cầu thì Giang và Huệ bắt đầu đi hai hướng ngược nhau . Giang đi về phía Tâm và Tâm gặp Giang ở đầu cầu A; Gặp Huệ ở đầu cầu B .Biết vận tốc của Giang bằng nửa vận tốc của Huệ.Tìm chiều dài l của chiếc cầu?
Câu 5: Một người đi bộ và một vận động viên đi xe đạp cùng khởi hành ở một điểm và đi cùng chiều trên một đường tròn có chu vi 1800m. Vận tốc của người đi xe đạp là 21,6km;của người đi bộ là 4,5km. Hỏi khi người đi bộ đi được một vòng thì gặp người đi xe đạp mấy lần. Tính thời gian và địa điểm gặp nhau.
Câu6: Một người đi bộ khởi hành từ trạm xe buýt A cùng lúc,cùng chiều với xe; với vận tốc lần lượt là v1 =5 km/h ;v2 =20 km/h đi về B cách A 10 km .Sau khi đi được nửa đường người ấy dừng lại 30 phút rồi tiếp tục đi đến B với vận tốc như cũ.
a) Có bao nhiêu xe buýt vượt qua người ấy ? Không kể xe khởi hành cùng lúc tại A .Biết mỗi xe buýt cách nhau 30 phút .
b)Để chỉ gặp hai xe buýt ( không kể xe tại A) thì người ấy phải đi không nghỉ với vận tốc ra sao?
Câu 7: Trên một đường thẳng;có 2 xe chuyển động đều với vận tốc không đổi.Xe 1 chuyển động với vận tốc 35 km/h .Nếu đi ngược chiều thì sau 30 phút khoảng cách giữa chúng thay đổi 5 km? Có nhận xét gì?
Câu 8: Một máy bay thực hiện hai lần bay từ trạm A đến trạm B theo đường thẳng đi qua A và B. Sau đó quay ngay về trạm A cũng theo đường thẳng đó. ở lần 1 gió thổi theo hướng từ A đến B với vận tốc v2. ở lần hai gió thổi gió thổi theo hướng vuông góc với

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.