dethi HKI toan7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về dethi HKI toan7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Năm học 2011- 2012
Đề thi học kì I
Môn : toán 7 – thời gian: 90phút

Phần I: Trắc Nghiệm (2 điểm)
Câu 1: (1 điểm): Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống
Phát biểu
Đ/S

a/ Đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng ấy

b/ ( a(= (b( thì a = b

c/ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

d/ Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Câu 2: (1 điểm) Điền vào chỗ trống để được kết quả đúng.
Nếu y = …. thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số a
( ABC và (CDA có: B = D và . . .. = .. ….. .; . . .. = .. ….. .;
thì ( ABC = (CDA (c.g.c)
Nếu x là số hữu tỷ âm thì ( x( = …
Nếu thì x2 = …
(Hướng dẫn trình bày bài giải: Nếu câu a, định điền số 5 thì chỉ cần ghi vào bài: a/ y = 5 )

Phần II: Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính( hợp lý nếu có thể).
a/ b/ c/
Câu 2: (1,5 điểm) Tìm x biết:
a/ b/
Câu 3: (2 điểm) Ba lớp 7A, 7B, 7C có số học sinh lần lượt tỉ lệ với 6; 4và 5. Biết tổng số học sinh lớp 7B và 7C nhiều hơn số học sinh lớp 7A là 24 em. Tính số học sinh mỗi lớp.
Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Lấy điểm D sao cho N là trung điểm của MD.
a/ Chứng minh rằng MB=DC
b/ Chứng minh rằng MC // AD
c/ Cho E là trung điểm AD, F là trung điểm MC. Chứng minh N là trung điểm của EF.
Câu 5: (0,5 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A = – 3 (2x – 1 (- 6

Trường THCS Lê Ngọc Hân
Năm học 2011- 2012
đáp án Đề thi học kì I
Môn : toán 7 – thời gian: 90phút

I. (2 ): Mỗi câu đúng 0,25 điểm
Câu 1: 2S 3Đ
Câu 2: a/ b/ AB=CD; BC=DA c/ (x(=-x d/ x=16
II. (8 )

1
(1,)
a) 0,5điểm

+ Tính được hoặc nhân
+ KQ
0,25 điểm

0,25 điểm

b) 0,5điểm

+ Tính được hoặc chia
+ KQ -4
0,25 điểm

0,25 điểm

c) 0,5điểm

+ Tính được hoặc (-5)2=25
+ KQ 19
0,25 điểm

0,25 điểm

2
(1,)

a) 0,75điểm

+ 5(x-2) = 3(5-x) hoặc hoặc dùng tc dãy tỉsố bằng nhau
+Nhân phân phối ; chuyển vế đúng, qui đồng
+ KQ
0,25 điểm

0,25 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.