DETCLHK II TOAN8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DETCLHK II TOAN8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng giáo dục Huyện Krông bông ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Trường THCS : Nguyễn Viết Xuân MÔN TOÁN LỚP 8 ( 2011 – 2012 )
( Thời gian 90 phút )
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
A/ MỤC TIÊU
1/ Kiến thức : Kiểm tra chất lượng học sinh về các kiến thức sau
h/s biết giải phương trình có chứa ẩn ở mẫu ; giải phương trình chứa dấu giá trị
tuyệt đối ; giải bất phương trình
Biết cách giải bài toán bằng cách lập phương trình
Biết chứng minh hai tam giác đồng dạng ; sử dụng hai tam giác đồng dạng để lập hệ thức giữa các cạnh liên quan
Nắm vững công thức tính diện tích xung quanh ; diện tích toàn phần ; thể tích của lăng trụ đứng
2/ Kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng giải các bài toán liên quan đến kiến thức trên
Biết vận dụng các công thức ; định lý vào giải các bài tập
thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra
B/ MA TRẬN
Chủ đề
TỰ LUẬN
Tổng điểm

Nhận biết
Thông hiểu
VẬN DỤNG

Phương trình ; bất phương trình

Biết giải phương trình ; bất phương trình

Số câu

03
3đ 30%

03
3đ 30%

Giair bài toán bằng cách lập pt

Biết cách chọn ẩn và đk của ẩn ; từ đó lập mối quan hệ giữa các đại lượng để lập pt

01
2,5đ 25%
01
2,5đ 25%

Tam giác đồng dạng

Biết cách chứng minh tam giác đồng dạng ; lập hệ thức liên quan

Số câu

03
3,5đ 35%
03
3,5đ 35%

Diện tích ; thể tích hình trụ đứng

Nắm vững công thức tính diện tích đáy ; diện tích xung quanh của lăng trụ đứng
Biết tính diện tích tòn phần và thể tích lăng trụ đứng

Số câu

02
0,5đ 5%
02
0,5đ 5%
04
1đ 10%

Tổng

05 3,5đ 35%
06 6,5đ 65%
11
10đ ;100%

Phòng giáo dục Huyện Krông bông ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Trường THCS : Nguyễn Viết Xuân MÔN TOÁN LỚP 8
Họ và tên :……………………….. (Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề )
Lớp : 8….. ( G/V ra đề : Nguyễn Thanh Hiền Đăk Lăk )

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

ĐỀ RA :
BÀI : 1 Giải các phương trình và bất phương trình sau
a/
b/ ( x + 1 )( 2x – 2 ) – 3 – 5x – ( 2x + 1 )( – x + 3 )
c/
Bài : 2 Một đội máy cày dự định mỗi ngày cày được 40 ha . Khi thực hiện mỗi
ngày đội đã cày được 52 ha . Vì vậy đội không Mọi đã cày xong trước
thời hạn 2 ngày mà còn cày thêm được 4 ha nữa . tính diện tích ruộng mà
đội phải cày theo kế hoạch
Bài 3 : Cho tam giác ABC vuông tại A . Đường cao AH ( H BC ) cắt tia
phân giác BD của góc ABC tại I . Chứng minh rằng
a/ IA . BH = IH . AB
b/ AB = BH . BC
c/
Bài 4 : Một lăng trụ đứng ABCABCcó đáy là một tam giác đều có cạnh bằng
3cm ; cạnh bên AA= 5cm . Tính diện tích xung quanh ; diện tích toàn phần
và thể tích hình trụ
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2011 – 2012
BÀI
NỘI DUNG
ĐIỂM THÀNH PHẦN

Bài 1

a/ Đ/K : x 1

x = 1 không thỏa mãn ĐKXĐ của phương trình
Vậy : S =
b/ – 5x – ( 2x + 1 )( 3 – x )

Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình đã cho là
c/ Giải phương trình
x – 3 = 9 – 2x khi x – 3 0 x 3 (1)
Và x – 3 = – ( 9 – 2x ) khi x – 3 < 0 x < 3 (2)
1/ x – 3 = 9 – 2x 3x = 12 x = 4 ( nhận )
2/ x – 3 = – ( 9 – 2x ) x – 3 = – 9 + 2x x = 6 ( loại )
Vậy : S =

0,25đ

Hỏi và đáp