Đề+MT+đáp án Chương I D số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Đề+MT+đáp án Chương I D số 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ( ĐẠI SỐ 9 ) ( 2012-2013)
—@—
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Thấp
Cao

Căn thức bậc hai.
Điều kiện xác định căn thức
So sánh các căn bậc hai

Biết cách tính giá trị của biểu thức

Số câu
Số điểm
1
0,75 7,5%
1
0,75 7,5%

1
1,0 10%

Các phép tính căn bậc hai
Khai phương các số chính phương
Các phép tính, phép biến đổi đơn giản căn bậc hai
Hiểu và vận dụng các phép biến đổi đơn giản căn bậc hai

Số câu
Số điểm
1
1,0 10%
2
2,0 20%
4
4,0 40%

Căn bậc ba
Định nghĩa căn bậc ba

Số câu
Số điểm
1
0,5 5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
3
2,25 22,5%
3
2,75 27,5%
4
4,0 40%
1
1,0

Đề
Câu 1: (1,5 đ)
Tìm x để căn thức có nghĩa
Tìm x, biết:
Câu 2: (4,5 đ)
Thực hiện phép tính:
b)
d) e)
Câu 3: (1,5 đ)
Chứng minh đẳng thức:
Câu 4: (2,5 đ)
Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:
tại

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG I(2012-2013)
—@—
Câu

Nội dung
Điểm

1
(1,5)
a
có nghĩa. Vậy có nghĩa
0,75

b
. Vậy x =25
0,75

2
(4,5)
a
Thực hiện phép tính:
= 4 + 7 – 8 = 3

1,0

b

1,0

c

1,0

d

1,0

e

0,5

3
(1,5)

Chứng minh đẳng thức:
VT=
= VP ( đpcm)

1,0
0,5

4
(2,5)

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức:
tại

Thay vào P, ta được

Vậy tại

1,5

1,0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.