de+mt+da de thi hk 2 toan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về de+mt+da de thi hk 2 toan 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: TOÁN – Lớp 9
Năm học: 2012 – 2013
Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)

A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII – TOÁN 9

Cấp độ

Tên
chủ đề
(nội dung,chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề 1
Hàm số y = ax2
và y = ax + b (a0)

Biết vẽ đồ thị của
(P), (d)
Biết tìm giao điểm của (P) và (d)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1(1a)
1,0
1(1b)
0,5

Số câu 2
1,5 điểm
=15%

Chủ đề 2
Phương trình và hệ phương trình

Nhận biết phương tình bậc hai có nghiệm, biết tìm tổng và tích hai nghiệm

– Biết giải phương trình bậc hai.
– Giải được hệ phương trình
Biết giải bài toán bằng cách lập pt một cách thành thạo

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1(3a)
1,0

2(4ab)
2,0
1(3b)
1,5
Số câu 4
4,5 điểm
=45%

Chủ đề 3
Góc và đường tròn

– Biết vẽ hình
– Tính độ dài một cạnh của tam giác vuông
Biết c/m tứ giác nội tiếp
Nhận biết được hình viên phân và cách tính diện tích hình viên phân
Vận dụng cung chứa góc để c/m tứ giác nội tiếp và so sánh 2 góc

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1(4b)
1,0
1(4a)
1,0
1(4d)
1,0
1(4c)
1,0
Số câu 4
4,0 điểm
=40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0
20%
2
2,0
20%
6
6,0
60%
10
10,0
100%

KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: TOÁN – Lớp 9
Năm học: 2011 – 2012
Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)

B. ĐỀ:

Bài 1(1,5đ)
a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ :
;
b) Tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của (d) và (P).

Bài 2(2,0đ)
a) Giải phương trình
Giải hệ phương trình

Bài 3 (2,5đ)
a) Cho phương trình x2 + 7x – 4 = 0
Không giải phương trình hãy tính x1 + x2 và x1.x2.
b) Một người dự định đi xe gắn máy từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 90km. Vì có việc gấp phải đến B trước giờ dự định là 45 phút nên người ấy phải tăng vận tốc lên mỗi giờ 10 km . Hãy tính vận tốc mà người đó dự định đi .

Bài 4 (4,0đ)
Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N ; P (O)) và cát tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm.
a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp
b) Tính độ dài đoạn thẳng MN biết MO = 10 cm
c) Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB. So sánh góc với góc
d) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB của hình tròn tâm O đã cho.

——–Hết——–

KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: TOÁN – Lớp 9
Năm học: 2011 – 2012
Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)
C. HƯỚNG DẪN CHẤM:

ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM

Bài 1:
a)Vẽ đồ thị
Tọa độ điểm của đồ thị
x
-2
-1
0
1
2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.