de&mt&đ/án kiểm tra đai so 9, tiet 59 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về de&mt&đ/án kiểm tra đai so 9, tiet 59, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm học: 2012 – 2013)
Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 9 ( TCT: 59)

MỤC TIÊU KIỂM TRA
Kiểm tra quá trình nhận thức và hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm cho HS trong suốt thời gian học chương IV
Rèn kĩ năng thực hiện các phép toán về giải phương trình bậc hai và hệ thức vi – et
Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra

MA TRẬN ĐỀ THI

Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Hàm số bậc hai và đồ thị của nó
Học sinh nhận biết dạng đồ thị hàm số bậc hai
Học sinh hiểu được sự biến thiên của hàm số bậc hai
Vận dụng kiến thức để vẽ đồ thị hàm số

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
2 điểm
20 %
3 câu
3 điểm
30 %

Nghiệm của phương trình bậc hai
Học sinh biết cách tìm biệt thức
Học sinh hiểu được nghiệm của phương trình có dạng
Vận dụng các công thức tìm nghiệm của phương trình bậc hai để giải bài tập

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

2 câu
1 điểm
10 %

1 câu
4 điểm
20 %
4 câu
5,5 điểm
55 %

Hệ thức vi – et và ứng dụng của nó
Học sinh nhận biết cách sử dụng hệ thức vi – et

Vận dụng hệ thức vi – et để tìm hai số khi biết tổng và tích của nó

Số câu, số điểm tỉ lệ
1 câu
0.5điểm
5 %

1 câu
1 điểm
10 %
2 câu
1,5 điểm
15 %

Tổng số câu, tổng số điểm tỉ lệ
3 câu
1,5điểm
15 %

3 câu
1,5điểm
15 %

3 câu
7 điểm
70 %
9 câu
10 điểm
100 %

KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm học: 2012 – 2013)
Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 9 ( TCT: 59)

Họ và tên…………………….. ……………………………. Lớp: 9………
Điểm

Lời phê của giáo viên

I. PHẦN TRẮC NHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Hàm số có tính chất gì ?
A). Đồng biến B). Nghịch biến
C). Cả hai đáp án A và B D). Đồng biến khi và nghịch biến khi
Câu 2: Đồ thị của hàm số: có dạng là gì ?
A). Là một đường cong B). Là một đường thẳng
C). Nằm ở phía trên trục hoànnh D). Cả hai đáp A và C
Câu 3: Nghiệm của phương trình là:
A). B). C). D).
Câu 4: Tổng hai nghiệm và tích hai nghiệm của phương trình là:
A). và B). và C). và D). và
Câu 5: a bằng bao nhiêu thì phương trình có nghiệm ?
A). B). C). D). Cả 3 đáp án
Câu 6: Cho phương trình: . Giá trị của trong phương trình đó là :
A). B). C). D).

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Cho hàm số:
a). Lập bảng giá trị của hàm số đã cho với 5 giá trị bất kì.
b). Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
Câu 2: (4 điểm) Không được sử dụng máy tính bỏ túi, giải các phương trình sau
A). B). C). D).
Câu 3: (1 điểm) Tìm hai số khi biết tổng của chúng là 10 và tích của hai số đó bằng 16.
Bài giải:

KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm học: 2012 – 2013)
Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 9 ( TCT: 59)

ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM

I.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.