de&mt kiem tra dai so8, tiet 56 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về de&mt kiem tra dai so8, tiet 56, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm Học: 2012 – 2013)
Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 8 ( TCT: 56)
MỤC TIÊU KIỂM TRA
Kiểm tra quá trình nhận thức và hệ thống lại phần kiến thức trọng tâm cho HS trong suốt thời gian học chương III
Rèn kĩ năng thực hiện cách giải phương trình bậc nhất, giải bài toán bằng cách lập phương trình
Nghiêm túc, trung thực khi làm bài kiểm tra

MA TRẬN ĐỀ THI

Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Lý thuyết về phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình tích
Học sinh nhận biết được lý thuyết đã học

Số câu, số điểm tỉ lệ
3 câu
1.5điểm
15%

3 câu
1.5điểm
15%

Điều kiện xác định phương trình, cách giải phương trình bậc nhất và phương trình chứa ẩn ở mẫu
Học sinh biết cách tìm điều kiện xác định của phương trình, định hướng cách giải phương trình

Vận dụng các bước giải để tìm giải phương trình tốt nhất

Số câu, số điểm tỉ lệ

4 câu
2 điểm
20%

2 câu
4 điểm
40%
6 câu
6 điểm
60%

Hằng đẳng thức

Học sinh có khả năng thu gọn và khai triển một đẳng thức

Số câu, số điểm tỉ lệ

1 câu
0.5điểm
5%

1 câu
0.5điểm
5%

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Học sinh có khả năng vận dụng cách giải để giải bài toán bằng cách lập phương trình

Số câu, số điểm tỉ lệ

1 câu
2 điểm
20%
1 câu
2 điểm
20%

TSC
TSĐ
Tl

7
3.5
35%

1
0.5
5%

3
6
60%
11
10
100%

KIỂM TRA 1 TIẾT ( Năm Học: 2012 – 2013)
Môn: ĐẠI SỐ Lớp: 8 ( TCT: 56)
Họ và tên…………………….. ……………………………. Lớp: 8………
Điểm

Lời phê của giáo viên

I. Phần trắc nhiệm (4 điểm) Phần này gồm có 8 câu, mỗi câu 0,5 điểm
Câu 1: Phương trình 2x + 3 = x – 7 tương đương với phương trình nào sau đây
A) x + 10 = 0 B). 3x + 10 = 0 C). x – 10 = 0 D). –x – 10 = 0
Câu 2: Phương trình tương đương với phương trình nào
A). B).
C). D).
Câu 3: Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu ta cần mấy bước
A). 2 bước B). 3 bước C). 1 bước D). 4 bước
Câu 4: Để giải bài toán bằng cách lập phương trình, ta cần mấy bước
A). 2 bước B). 3 bước C). 4 bước D). 1 bước
Câu 5: Điều kiện xác định của phương trình là:
A). B). C). D).
Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình là:
A). và B). và
C). và D). và
Câu 7: Nghiệm của phương trình: 2x – 1 = 3 là
A). x = – 2 B). x = 2 C). x = 2 và x = – 2 D). x = 1
Câu 8: Phương trình tích có dạng A(x).B(x) = 0 thì ta sẽ có:
A). A(x) = 0 B). B(x) = 0 C). A(x) = -1 D). A(x) = 0 hoặc B(x) = 0
II. Phần tự luận (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình sau:
Bài 2: (2 điểm) Giải phương trình sau:
Bài 3: (2 điểm) Tìm phân số biết: Tử số nhỏ hơn mẫu số là 3 đơn vị ; Nếu thêm cả tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.