dektra hocki2 (cómtran) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về dektra hocki2 (cómtran), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 TOÁN 7 NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Thống kê.
Học sinh nhận biết được số các giá trị trong bảng số liệu thống kê ban đầu

– Lập bảng “tần số”.
– Tìm giá trị trung bình của dấu hiệu.

Số câu
1

1

2

Số điểm
0,5

0.75

1,25

Tỉ lệ %
5%

7.5%

12.5%

2. Biểu thức đại số.

– Biết tìm bậc của đơn thức, đa thức
– Thu gọn đơn thức.

– Cộnghai đa thức.
– Tìm nghiệm của đa thức.
– Tính được giá trị của biểu thức đại số tại giá trị cho trước của biến.
Chứng tỏ đa thức không có nghiệm.

Số câu

1
1
1
2

1
4

Số điểm

0.5
0.75
0.5
1.75

0.75
4,25

Tỉ lệ %

5%
7.5%
5%
17.5%

7.5%
42,5%

3. Tam giác
– Tam giác cân.
– Định lí Pitago.
– Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.

Áp dụng định lí pytago tính được cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh hai tam giác bằng nhau

Số câu

1

1
4

Số điểm

0.75

0.75
2,5

Tỉ số %

7.5%

7.5%
15%

4. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác.
Nhận biết được giao điểm ba đường đồng quy của tam giác.
Biết khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh tam giác.

Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
Chứng minh được đường thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng.
Sử dụng BĐT tam giác chứng minh được bất đẳng thức hình học.

Số câu
1

1

1
1

1
5

Số điểm
0.5

0.5

0.5
0.75

0.75
3

Tỉ số %
5%

5%

5%
7.5%

7.5%
30%

Tổng số câu
2

2
2
2
4

3
15

Tổng số điểm
1

1
1.5
1
3.25

2.25
10

Tỉ số %
10%

10%
15%
10%
32.5%

22.5%
100%

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN TOÁN 7
Trường PT Dân tộc Nội trú Di Linh Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm ) thời gian làm bài 15 phút
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Bậc của đa thức M = 3×6 + 2x2y3 – 3×6 +3×2 – 2011 là :
A. 5 B. 6 C. 3 D. 2

Câu 2: Trực tâm của tam giác là giao điểm của
A. Ba trung tuyến. B. Ba đường phân giác.
C. Ba đường cao. D. Ba đường trung trực.

Câu 3: Giá trị của biểu thức x2y + 12 tại x = -20 và y = 5 là :
A. 2012 B. -2012 C. 1988 D. -1988

Câu 4: Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến, G là trọng tâm. Biết AM = 15cm, khi đó AG bằng :
A. 15cm B. 10cm C. 5cm D. 20cm

Câu 5: Thời gian ( tính theo phút) giải một bài toán của học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.