DeKTDaiSo7ChuongI-DeIII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DeKTDaiSo7ChuongI-DeIII, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA VIẾT CHƯƠNG I- ĐẠI SỐ 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau:
a)
b)
Bài 2: Tìm x, biết:
a)
b)
Bài 3:
a) Làm tròn các số sau đây đến chữ số thập phân thứ nhất:
7,082; 7,50; 16,95; 999,99
b) Thực hiện phép tính:
Bài 4:
Tìm hai số a và b biết: và a + b = 20
Tìm ba số x, y, z biết: và x + y – z = 45
Bài 5:
Tổng số học sinh lớp 7A là 48 học sinh, số học sinh nam và nữ của lớp tỉ lệ với 5 và 3. Tìm số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 7A.

Chú ý: Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi khi làm bài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.