dekt 1tiet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về dekt 1tiet, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT BINH XUYEN
TRƯỜNG THCS GIAKHANH
KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
Môn: Toán 9

I-PHẦN TRẮC NGHIỆM(3 điểm):
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Căn bậc hai của 9 là :
A. -3 B. 3 C. 9 D.3
Câu 2: Giá trị của x để có nghĩa là:
A. x B. x C.x D. x
Câu 3: Kết quả của (với a < 0) là:
A. 9a B. -9a C. -9 D. 81a
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. 8 B. 5 C.10 D.10
Câu 5: Kết quả của phép tính là:
A. B. C. D.
Câu 6: Kết quả của phép tính là:
A.2 B.-2 C. D.

II. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Thực hiện phép tính:
a/ b/ c)
Câu 2: Tìm x, biết:
a/
b/
Câu 3: Cho biểu thức A =
a) Tìm ĐKXĐ của biểu thức A
b) Rút gọn biểu thức A
c) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9
d) Khi x thoả mãn ĐKXĐ . Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B , với
B = A(x-1)
Câu 4:Dành cho lớp 9A: Tìm GTLN của A=xyz(x+y)(y+z)(z+x) với x, y , z là các số không âm và x +y+ z =1

Hỏi và đáp