DekiemtrachuongIII Hinh9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về DekiemtrachuongIII Hinh9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Góc ở tâm, góc nội tiếp, góc có đỉnh ở trong hay ngoài đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
2

1

1

0,5
2

2,5

5

4

Tứ giác nội tiếp, đa giác đều nội tiếp
1

0,5

2

2,5

3

3

Độ dài đường tròn, cung tròn; diện tích hình tròn, hình quạt tròn
2

1

1

2
3

3

Tổng
5
2,5
5
5,5
1
2
11
10,0

ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM
BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH 9
GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm) – Mỗi câu 0,5đ

II. BÀI TOÁN (7đ)
Bài 1 (3đ)
a) Chứng minh OD // BH (1,5đ)
Ta có OD = OB (= OA)
( (OBD cân tại O (
Vì gt) nên ( OD // BH
b) Chứng minh tứ giác HDEC nội tiếp (1,5đ)
Ta có (= 900)
( tứ giác ABHD nội tiếp (
Vì (
Vì 1800 ( = 1800 ( tứ giác HDEC nội tiếp.

Bài 2 (4đ)
a) Tính chu vi tứ giác ABCD (1đ)
Ta có AB = RBC = R, CD = RDA = AB = R
Chu vi tứ giác ABCD bằng:
AB + BC + CD + DA = (2+ 1) R
b) Tính (1đ)
(1đ)
c) Tính diện tích phần gạch sọc (2đ)
SABD + SBCD = BD.AO/2 + BD.CH/2 =
= 1đ)
Sgạch sọc = (1đ)

Đề
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Học sinh đánh dấu x vào ô ( của câu đúng nhất
Câu 1. Xem hình vẽ sau,
Biết = 1480. Số đo góc là:
a) ( 370
b) ( 380
c) ( 390
d) ( 400

Câu 2. Xem hình vẽ sau,
Biết AT là tiếp tuyến của (O)
AT = 4(cm), AB = 2(cm).
Độ dài BC là:
a) ( 3(cm)
b) ( 4(cm)
c) ( 5(cm)
d) ( 6(cm)
Câu 3. Xem hình vẽ sau,
Tứ giác ABCD nội tiếp (O),
Có AC ( BD, sđ600
Số đo góc là:
a) ( 600
b) ( 900
c) ( 1200
d) ( 1500

Câu 4. Diện tích hình gạch sọc là:
a) ( cm2)
b) ( ( (cm2)
c) ( cm2)
d) ( 2( (cm2)

Câu 5. Xem hình vẽ sau,
Biết (ABC, (DEF là
các tam giác đều có
cạnh 6cm. Chu vi
hình quả tim là:
a) ( 6( cm
b) ( 7( cm
c) ( 8( cm
d) ( 9( m
Câu 6. Điềukiện nào để tứ giác ABCD nội tiếp được đường tròn?
a) (
b) (
c) ( A, B, C, D cùng cách đều một điểm
d) ( 3 câu trên đều đúng

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (3đ) Cho góc nhọn Bz là tia phân giác.
Từ điểm A bất kỳ trên tia Bx, kẻ AH ( By (H ( By), kẻ AD ( Bz (D ( Bz).
Gọi O là trung điểm của AB.
Chứng minh OD ( AH
Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O), đường kính AB cắt By tại C, cắt Bz tại E.
Chứng minh tứ giác HDEC nội tiếp.
Bài 2 (4đ) Trên đường tròn (O, R) lấy các điểm A, B, C, D theo thứ tự đó sao cho:
Dây AB bằng cạnh của hình vuông nôi tiếp, dây BC bằng cạnh của lục giác đều nội tiếp, dây CD

Hỏi và đáp