DekiemtrachuongIHinh9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về DekiemtrachuongIHinh9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 9
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tỉ số lượng giác

1
0,5

1
0,5

Hệ thức cạnh và đường cao trong tam giác vuông
1
0,5

1
0,5
1
3

3
4

Hệ thức cạnh và góc trong tam giác vuông

1
0,5
1
3
2
1
1
1
5
5,5

Tổng
1
0,5
5
7,5
3
2
9
10,0

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG I
HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG – HÌNH HỌC 9
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) – Mỗi câu 0, 5đ
Câu
1
2
3
4
5
6

Trả lời
a
a
d
c
d
a

II. BÀI TOÁN (7 điểm)
Bài 1. (2đ)
1) Tính AH, AB, AC (1đ)
AH2 = BH.CH = 2.8 AH = 4(cm)
AB2 = AH2 + BH2 = 42 + 22 = 20 AB = 2cm)
AC2 = AH2 + CH2 = 42 + 82 = 80 AC = 4cm)
2) Tính (1đ)
( 370.
Bài 2. (2đ)
1. Chứng minh (ABC vuông (0,5đ)
BC2 = AB2 + AC2 ( 152 = 92 + 122 (= 225)
( (ABC vuông tại A.
2. Tính AH, các góc B, C (1,5đ)
AH.BC = AB.AC ( AH = AB.AC/BC = 7,2(cm)
tgB = AC/AB = 12/9 = 4/3
Bài 3. (3đ)
1) Tính AH (1đ)
AH = AD.sinD = = 6.sin600 = 3cm)
2)+ Tính chu vi hình thang ABCD (1đ)
Kẻ BK ( CD, ta có: ABKH là hình chữ nhật
AH = BK , AB = HK, DH = CK
Ta có: CK = DH = AD.cosD = AD.cos600 = 6.1/2 = 3(cm)
CD = AB + 2DH = 4 + 2. 3 = 10(cm)
Chu vi hình thang ABCD = AB + CD + AD + BC
= 4 + 10 + 6 + 6 = 26 (cm).
+Tính diện tích hình thang ABCD (1đ)
SABCD = (AB + CD).AH/2 = (4 + 10). 32 = 7( 36(cm2)

Đề
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Học sinh đánh dấu x vào ô ( của câu đúng nhất
Câu 1. Xem hình vẽ sau, độ dài đường cao AH là:
a) (
b) ( 4
c) ( 4,5
d) ( 6

Câu 2. Xem hình vẽ sau, độ dài cạnh BC là:
a) (
b) (
c) (
d) ( 2

Câu 3. Xem hình vẽ sau, độ dài cạnh CD là:
a) ( 8
b) ( 7
c) ( 6
d) ( 5

Câu 4. Xem hình vẽ sau, số đo góc C là:
(làm tròn đến độ)
a) ( 550
b) ( 600
c) ( 650
d) ( 700
Câu 5. Xem hình vẽ sau, độ dài đường chéo BD:
a) ( cm
b) ( 2cm
c) ( 3cm
d) ( 4cm

Câu 6. Một đài quan sát ở hải đăng cao 200m (so với mặt nước biển) nhìn một chiếc tàu ở xa với góc 80. Khoảng cách từ tàu đến chân hải đăng là:
(làm tròn mét)
a) ( 1423m
b) ( 1312m
c) ( 1110m
d) ( 1000m

II. BÀI TOÁN (7 điểm)
Bài 1.(2 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn BH, CH có độ dài lần lượt là 2cm; 8cm.
1)Tính AH, AB, AC
2)Tính các góc B, C của tam giác ABC.
Bài

Hỏi và đáp