dekiem tra – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về dekiem tra, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề bài
Câu 1: ( 3 điểm ) Trong các câu sau đây câu nào đúng câu nào sai?
A. Phương trình 2x + 4 = 10 và 7x – 2 = 19 là hai phương trình tương đương.
B. Phương trình x = 2 và x2 = 4 là hai phương trình tương đương.
C. Phương trình x( x – 3) + 2 = x2 có tập nghiệm là S =
D. Phương trình 2x + 3 = 2x – 3 có vô số nghiệm số.
E. Phương trình x2 + 1 = 0 có tập nghiệm S =
F. Phương trình ( 2t + 1)(t – 1) = 0 có tập nghiệm S =
Câu 2: ( 2 điểm) Giải phương trình

Câu 3: (4 điểm)
Một người đi xe máy từ Hà nội đi Phủ lý với vận tốc 50 km/h. Đến Phủ lý người đó làm việc 2 giờ rồi quay về Hà nội với vận tốc 40 km/h. Biết tổng cộng thời gian hết 6 giờ 30 phút. Tính quãng đường Hà nội – Phủ lý.
Câu 4(1 điểm) Cho CMR:

Đề bài
Câu 1: ( 3 điểm ) Trong các câu sau đây câu nào đúng câu nào sai?
A. Phương trình x( x – 3) + 2 = x2 có tập nghiệm là S =
B. Phương trình 2x + 4 = 10 và 7x – 2 = 19 là hai phương trình tương đương.
C. Phương trình 2x + 3 = 2x – 3 có vô số nghiệm số.
D. Phương trình x = 2 và x2 = 4 là hai phương trình tương đương.
E. Phương trình ( 2t + 1)(t – 1) = 0 có tập nghiệm S =
F. Phương trình x2 + 1 = 0 có tập nghiệm S =
Câu 2: ( 2 điểm) Giải phương trình

Câu 3: (4 điểm)
Một người đi xe máy từ Hà nội đi Phủ lý với vận tốc 40 km/h. Đến Phủ lý người đó làm việc 2 giờ rồi quay về Hà nội với vận tốc 50 km/h. Biết tổng cộng thời gian hết 6 giờ 30 phút. Tính quãng đường Hà nội – Phủ lý.
Câu 4(1 điểm) Cho CMR:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.