De+HDG TS lop 10 mon Toan_2017-2018_Ben Tre – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về De+HDG TS lop 10 mon Toan_2017-2018_Ben Tre, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

BẾN TRE
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

NĂM HỌC 2017– 2018

ĐỀ CHÍNH
Môn : TOÁN (chung)

Thời gian: 120 phút (không kể phát đề)

Câu 1. (2 điểm)
Không sử dụng máy tính cầm tay:
Tính ;
Giải hệ phương trình:

Câu 2. ( 2 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): y = – 2×2 và đường thẳng (d) : y = 2x – 4.
Vẽ đồ thị của (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ;
Bằng phương pháp đại số, hãy tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .
Câu 3. ( 2.5 điểm)
Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x – (2m + 1) = 0 (1) (m là tham số)
Giải phương trình (1) với m = 2;
Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m;
Tìm m để phương trình (1) luôn có hai nghiệm bằng nhau về giá trị tuyệt đối và trái dấu nhau.

Câu 4. ( 3.5 điểm)
Cho đường tròn O, đường kinh AB. Tren tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A lấy điểm M (M khác A). Từ M vẽ tiếp tuyến thứ hai MC với đường tròn (O) (C là tiếp điểm). Kẻ CH AB (H AB), MB cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K và cắt CH tại N. Chứng minh rằng:
Tứ giác AKNH nội tiếp trong một đường tròn;
AM2 = MK. MB ;
;
N là trung điểm của CH.

HẾT

GỢI Ý GIẢI VÀ DỰ KIẾN THANG ĐIỂM

Câu
‎Ý
Nội dung
Điểm

1
a)
(1,00)
=
0,50

= (3 – 2 + ) =
0,50

b)
(1,00)

0,25

0,50

Vậy hệ phương trình có nghiệm:
0,25

2

a)
(1,00)

Vẽ (P): y = – 2×2:
Bảng giá trị của (P):

x
-2
-1
0
1
2

y = – 2×2
-8
-2
0
-2
-8

0,25

Vẽ (d): y = 2x – 4:
Cho x = 0 y = – 4 (0; – 4)
Cho y = 0 x = 2 (2; 0)
Vẽ (d) đi qua (0; – 4) và (2; 0).
0,25

0,50

b)
(1,00)
Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d): – 2×2 = 2x – 4
0,25

2×2 + 2x – 4 = 0
0,25

0,25

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là: (1; –2) và (– 2; –8).
0,25

3
a)
(1,00)
Với m = 2, phương trình trở thành: x2 – 2x – 5 = 0
0,25

Phương trình có: = 6 =
0,25

pt có 2 nghiệm:
0,25

Vậy khi m = 2, pt (1) có hai nghiệm phân biệt: x1 = ; x2 = .
0,25

b)
(0,75)
Pt (1) có: = [– (m – 1)]2 – 1. [– (2m + 1)] = m2 + 2 >0, m.
0,50

Vậy phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
0,25

c)
(0,75)
Theo hệ thức Vi-ét:
0,25

Theo đề bài ta có x1, x2 là hai nghiệm đối nhau
m = 1 (*)
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.