dee thi hooc ky II tooaan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về dee thi hooc ky II tooaan 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN
TRƯỜNG THCS TAM QUAN BẮC
HỌ VÀ TÊN:…………………………………..
LỚP:
KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2011 – 2012
MÔN: TOÁN 9
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
GT1:
Mã phách

GT2

Điểm
Chữ ký
Mã phách

Bằng số
Bằng chữ
Giám khảo 1
Giám khảo 2

ĐỀ A
A/ TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)
Khoanh tròn vào các chữ cái A; B; C; D đứng trước kết quả mà em cho là đúng
1. Hệ phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
2. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?
A. B. C. D.
3. Biết x + y = 15; x – y = – 3. Giá trị của y là:
A. B. C. D.
4. Gọi là hai ngiệm của phương trình Khi đó bằng
A. B. C. D.
5. Hàm số nào sau đây đồng biến với ?
A. B. C. D.
6. Cho là hai số thực thỏa mãn: thì là nghiệm của phương trình:
A. B.
C. D.
7. Với giá trị nào của m thì phương trình: (m là tham số) có hai nghiệm phân biệt?
A. B. C. và D. Với mọi giá trị của m
8. Số nghiệm của phương trình: là:
A. B. C. D.
9. Cho hàm số . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. B. C. D. Không kết luận được
10. Với giá trị nào của m thì hệ phương trình: vô nghiệm
A. B. C. D.
11. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) và có . Khi đó số đo bằng:
A. B. C. D.
12. Đường tròn tâm (O) ngoại tiếp tam giác MNP; biết . Số đo cung nhỏ NP bằng:
A. B. C. D.

(Học sinh không được viết vào phần này)

13. Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O, điểm M nằm trên cung nhỏ AC. Số đo bằng:
A. B. C. D.
14. Ở hình vẽ, Khi đó số đo bằng:
A. B. C. D. O
15. Độ dài nửa đường tròn có bán kính là:
A. B. C. D.
16. Trên đường tròn tâm O đường kính , lấy hai điểm A và B
sao cho. Diện tích hình quạt tròn AOB (với cung AB là cung nhỏ) là:
A. B. C. D.
17. Khi quay hình chữ nhật ABCD có quanh đường thẳng AB ta được hình trụ có thể tích là:
A. B. C. D.
18. Khi quay tam giác MNP vuông tại M có quanh đường thẳng MN ta được hình nón có diện tích xung quanh là:
A. B. C. D.
19. Khi quay nửa đường tròn đường kính quanh đường kính của nó ta được mặt cầu có diện tích là:
A. B. C. D.
20. Hình nón cụt có hai bán kính lần lượt làvà , đường cao . Thể tích hình nón cụt đó là:
A. B. C. D.
B/ TỰ LUẬN (5.0 điểm)
Bài 1 (1.0 điểm): a) Giải hệ phương trình sau:
Giải phương trình sau:
Bài 2 (1.5 điểm): Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không chứa nước sau 4 giờ thì đầy bể. Nếu mỗi vòi chảy riêng thì vòi thứ hai chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ nhất 6 giờ. Hỏi

Hỏi và đáp