Đề(đáp án,matrận)HH9-Tuan8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề(đáp án,matrận)HH9-Tuan8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: HÌNH HỌC 9
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 19 Tuần 10 theo PPCT)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1/ Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Nhận biết được hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Vận dụng được hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Số câu
1

1

2

Số điểm
0.5

3,0

3,5 điểm
=35 %

2/ Định nghiã tỉ số lượng giác của góc nhọn
Nhận biết được tỉ số lượng giác của góc nhọn

Vận dụng được TSLG của góc nhọn để giải bài toán chứng minh.

Số câu
2

1
3

Số điểm

1,0

0,75
1,75 điểm
= 17,5%

3/ Tính chất của tỉ số lượng giác của góc nhọn

Tìm được kết quả bài toán dựa vào T/C của TSLG của góc nhọn.

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0,5 điểm
= 5 %

4/ Liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

Phát hiện được số đo góc khi biết độ dài các cạnh.
Tính được số đo góc khi biết độ dài các cạnh

Số câu

2

2

4

Số điểm

1,0

3,25

4,25 điểm
= 42,5%

Tổng số câu
3
3
5
1
12

Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1,5
= 15%
1,5
= 15%
6,25
= 62,5%
0,75
= 7,5%
10.0
= 100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN:HÌNH HỌC 9
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 16 Tuần 8 theo PPCT)

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

1. Trong hình 1, Sinbằng:
(hình 1) 2. Cho , số đo góc bằng:

3. Trong hình 2, TanF bằng:
(hình 2)
4. Dựa vào hình 3, hãy chỉ ra hệ thức nào sau đây sai:
(hình 3)
5 . sin2 400 + cos2 400 bằng :
A . 0 ; B . 1 ; C . 2 ; D. 3
6 . Cho ABC vuông tại A , AC = 6 cm ; BC = 12cm thì số đo của bằng :
A . 300 ; B . 350 ; C . 450 ; D . 600
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Cho ABC vuông tại A., đường cao AH. Biết BH = 1.8 cm ; HC = 3,2 cm.
a . Tính độ dài AH ; AB; AC.
b . Tính số đo:
c . Tia phân giác của góc cắt AC tại D. Tính độ dài BD.
d. Chứng mimh rằng: tan
( số đo góc làm tròn đến độ, độ dài đoạn thẳng làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba)

BÀI LÀM:

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ĐỨC TÍN MÔN: HÌNH HỌC 9
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 19 Tuần 10 theo PPCT)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 đ)
1
2
3
4
5
6

D
C
C
C
B
A

II/ TỰ LUẬN: (7 đ)
Hình vẽ : (0,5đ)
a . Tính độ dài AH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.