Đề(đáp án,matrận)ĐS9-Tuan 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đề(đáp án,matrận)ĐS9-Tuan 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRA I – ĐẠI SỐ 9

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Căn bậc hai và HĐT
Dựa vào định nghĩa để xác định được CBHSH
Nắm được HĐT
để khai triển HĐT và tính kết quả

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%
1
1.5đ
15%

3
2,5 đ
25%

Liên hệ phép nhâ, phép chia và phép khai phương
Hiểu được quy tắc chia hai căn bậc hai

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0,5đ
5%

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa CTBH
Nhận biết được các công thức biến đổi đơn giản
Hiểu được công thức biến đổi đơn giản để thu gọn biểu thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1.5đ
15%

1
1.5đ
15%

4

30%

Rút gọn biểu thức chứa CTBH

Vận dụng được các công thức biến đổi phù hợp để rút gọn được bài toán
Biết phân tích và lập luận để tìm được giá trị cần tìm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2

30%

1
1đ 10%
3

40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2.5đ
25%

1
0,5đ
5%
2

30%

2

30%

1

10%
11
10đ =100%

PHÒNG GD & ĐT ĐỨC LINH KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ……………. MÔN : ĐẠI SỐ 9
ĐỀ SỐ : 1 (Tiết 18 Tuần 9 Theo PPCT)
Họ và tên : ……………………………………
Lớp : 9 …….
Điểm :
Lời phê của Thầy

I/TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) : Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
1/ Căn bậc hai số học của 3 là :
A. 9 B. 3 C. D.
2/ Khử mẫu của biểu thức lấy căn: ta được mẫu của biểu thức là:
A. B. C. 5 D.
3/ Đưa thừa số của biểu thức (với ) vào trong dấu căn ta được:
A. B. C. D.
4/ Đẳng thức nào sau đây đúng:
A. B.
C. D.
5/ bằng:
A. B. C. – D. –
6/ Trục căn thức của biểu thức (với 0 và a1), ta được:
A. B. C. D.
II/ TỰ LUẬN:
Bài 1: (6 điểm). Rút gọn các biểu thức sau:
1/ 2/
3/ 3/
Bài 2: (1 điểm). Cho biểu thức (với 0 và a1) .
Tìm giá trị của a để biểu thức A có giá trị nguyên.

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS …………… MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ SỐ 1 ( Tiết 18 Tuần 9 theo PPCT)

I. TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Mỗi câu 0,5 đ

1
2
3
4
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.