Đề(đáp án,matrận)ĐS9-Chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Đề(đáp án,matrận)ĐS9-Chương I, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 9

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

KN hàm số và hàm số bậc nhất
Dựa vào định nghĩa, tính chất để xác định được hàm số bậc nhất, xác định được hàm số đồng biến

Hiểu được tính chất điểm thuộc đường thẳng và áp dụng được tính chất dãy tỉ số bằng nhau để tìm ra tọa độ các điểm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

1

10%
3
2 đ
20%

Đồ thị của hàm số bậc nhất
Dựa vào tính chất đã học để xác định được điểm thuộc trục tung của đồ thị ham số bậc nhất
Hiểu được hai đường thẳng có cùng tung độ góc thì cắt nhau trên trục tung
Áp dụng được cách vẽ đồ thị đã học để vẽ đúng đồ thị hàm số. Biết lập ra phương trình hoành độ của hai đường thẳng để tìm tọa độ giao điểm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
5%

1
0.5đ
5%

2

40%

4

50%

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Dựa vào tính chất đã học để xác định được hai đường thẳng song song

Vận dụng được điều kiện song, cắt nhau của hai đường thẳng để tìm ra giá trị của m

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
0,5%

1

20%

2
2,5đ
25%

Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b(a khác 0)
Dựa vào định nghĩa để xác định được hệ số góc của đường thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ
0,5%

1
0,5đ
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2.5đ
25%

1
0,5đ
5%

3

40%

1

10%
10
10đ =100%

PHÒNG GD&ĐT ĐỨC LINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS ……………. MÔN: ĐẠI SỐ 9
ĐỀ SỐ 5 ( Tiết 28 Tuần 14 theo PPCT)

Họ và tên:…………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/TRẮC NGHIỆM . ( 3 điểm). Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :
Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?
A. y = -x +1 B. C. y = + 5 D. y = x2 – 1
Câu 2: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất đồng biến với mọi x thuộc R ?
A. y = -x + 1 B. y = x + 2 C. y = 2×2 + 3 D. y = 2x – 1
Câu 3: Đường thẳng y = -3x – 5 cắt trục tung tại điểm:
A. (0; -3) B. (0; -5) C. (-3; 0) D. (-5; 0)
Câu 4: Đồ thị của hàm số nào sau đây song song với đường thẳng y = 2x -1 ?
A. y = 2x B. y = -x – 1 C. y = -x + 1 D. y = 2x -1
Câu 5: Hệ số góc của đường thẳng y = 2m – x ( m là tham số) là:
A. 2 B. 2m C. – 1 D. -x
Câu 6: Hai đường thẳng y = 5x + 7 và y = -5x + m cắt nhau tại một điểm trên trục tung, thì:
A. m = 0 B. m = 7 C. m = 5

Hỏi và đáp