de+dap an trac nghiem toan 8 (moi) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về de+dap an trac nghiem toan 8 (moi), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN 8
B01.
1.trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn số?
A. x-1 = x+2 B. (x-1)(x-2) = 0 C. ax2 + b = 0 D. 2x + 1 = 3x + 5
2. x = 1 là nghiệm của phương trình:
A. 3x + 5 = 2x + 3 B. 2(x-1) = x-1 C. -4x + 5 = -5x -6 D. x + 1 = 2(x+7)
3. Phương trình: -0,5x – 2 = -3 có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. -1 D. -2
4. Phương trình 2x + k =b x – 1 nhân x = 2 là nghiệm khi:
A. k = 3 B. k = -3 C. k = 0 D. k = 1
B02.
5. Phương trình: (x-3)(5-2x) có tập nghiệm s là:
A. 3 B. C. ; -3 D. 0;;3
B03.
6. Phương trình: có tập nghiệm s là:
A. S = (5( B. S = ( C. S = (0 ( D. S = R
B04.
7. Trên quãng đương AB dài 30 km. Một xe máy đi từ A đến C với vận tốc 30 km/h, rồi đi từ C đến B với vận tốc 20 km/h hết tất cả 1 giờ 10 phút. Quãng đường AC là:
A. 20km B. 12km C. 10km D. 22km
B05.
8. cho 15 + a < 15 + b Thì ta có:
A. a>b B. ab – 5 Thì ta có:
A. a>b B. a<b C. a=b D. a=b=0brB06.br10. cho 12.a a>b B. a=b=0 C. a=b= -1 D. 0a>b B. a4x + 1 C. 2 – x 10 – x
13. Số nguyên lớn nhất thoả mãn bất phương trình: 0,2 + 0,1x< -0,5 là:
A. x = -8 B. x = 6 C. x = 1 D. x = -1
B08.
14. Cho hình thang ABCD(AB//CD). Biết AB= 2cm; CD = 5cm; đường cao AH = 3 cm. diện tích hình thang là:
A. 10cm2 B. 20cm2 C. 15 cm2 D. 30 cm2
15. Cho hình thang vuông ABCD(AB//CD; ). Biết AB= 3cm; AD = 2cm; . diện tích hình thang là:
A. 6cm2 B. 8cm2 C. 16 cm2 D. 30 cm2
B09.
16. cho hình thoi ABCD. Biết độ dài hai đường chéo AC= 3cm và BD = 4cm. Diện tích hình thoi ABCD là:
A. 6cm2 B. 8cm2 C. 12 cm2 D. 24 cm2

17. Cạnh của hình vuông thứ nhất là đường chéo của hình vuông thứ hai. Tỉ số diện tích của hình vuông thứ hai với hình vuông thứ nhất là:
A. B. C. 2 D.

B10.
18. Trên hình vuông ABCD, lấy điểm E trên cạnh AB. Biết EB có độ dài 1cm và EC có độ dài 2cm. Khi đó tỉ số diện tích giữa tam giác ECB và hình vuông ABCD là:
A. B. C. D.
B11.
19. Cho hình vẽ(MN//BC). Ta có:
A. B.

C. D.

20. Cho hình vẽ(MN//BC). Khi đó x bằng:
A. B.

C. 2,8 D. 3,2

21. cho hình vẽ(BC//DE). Khi đó t bằng:
A. B. 7,5
C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.