đề+đáp án HSG Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về đề+đáp án HSG Toán 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề Số 1

A . Đề thi tuyển sinh vào lớp 7 chuyên toán
– năm học 1992-1993)
Bài 1: ( 6 điểm) Tìm x biết:
Bài 2: ( 5 điểm )
Tìm số tự nhiên a, b thoả mãn điều kiện: a + 2b = 49
và [a,b] + (a,b) = 56
Bài 3: ( 3 điểm )
Tìm các chữ số a,b sao cho sốchia hết cho 6 và chia hết cho 7.
Bài 4: ( 5 điểm )
Cho góc AMC = 600. Tia Mx là tia đối của tia MA, My là phân giác của góc CMx, Mt là tia phân giác của góc xMy.
Tính góc AMy.
Chứng minh rằng MC vuông góc với Mt.
Bài 5: ( 2 điểm )
Chứng minh rằng: 2 1993 < 7 714

Đề Số 2

B . Đề thi tuyển sinh vào lớp 7 chuyên toán
– năm học 1995-1996)
Bài 1: Thực hiện dãy tính: (5 điểm)

Bài 2: (5 điểm)
Tìm các chữ số chia cho 7 và chia cho 8 đều dư 2.
Bài 3: (5 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = BC và M, N là các điểm nằm giữa 2 điểm A và C sao cho
AM + NC < AC.
Chứng minh điểm M nằm giữa 2 điểm A và N.
Chứng minh AM = NC thì BM = BN
Bài 4: Tìm phân số thoả mãn các điều kiện: (3 điểm)

và 5a – 2b = 3
Bài 5: (2 điểm)
Cho 4 số tự nhiên tuỳ ý. Chứng minh rằng ta có thể chọn được hai số mà tổng hoặc hiệu của chúng chia hết cho 5.

Đề Số 3

b . Đề thi tuyển sinh vào lớp 7 chuyên toán
– năm học 1995-1996)
Bài 1: ( 5 điểm ) Cho:
Tìm x biết:
Bài 2: ( 4 điểm )
Tìm số chia và thương của phép chia số 2541562 biết rằng các số dư trong phép chia lần lượt là 5759 ; 5180 ;5938.
Bài 3: ( 4 điểm )
Tìm hai số có tổng là 504 , số ước số chung của chúng là 12 và số lớn không chia hết cho số nhỏ.
Bài 4: ( 5 điểm )
Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia BA lấy BD = BA, trên tia Dx song song với BC trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AD chứa điểm C, Lấy DM = BC. Chứng minh rằng:
a. BM = AC b. MC// AD
Bài 5: ( 2 điểm )
Chứng minh rằng : 21995 < 5863
Đáp án
A đề thi tuyển sinh vào lớp 7 chuyên toán
năm học 1992 – 1993)
Bài 1:
Tử số vế trái = 1
Tử số vế phải:
Mâ số vế phải
Bài 2:
Gọi (a,b) = d
a + 2b = 49 ( 49d ; [a,b] + d = 56 ( 56 d ( (56,49) d ( d( (0 ; 7(
Nếu d = 1 ( ab = [a,b] ( [a,b] + 1 = 56 ( [a,b] = 55 ( ab = 55
a
1
55
5
11

b
55
1
11
5

Thay vào a + 2b = 49 cả 4 giá trị trên đều không thoả mãn
Nếu d = 7 ( ab = 7. [a,b] ( a = 7a` ; b = 7b` (a`,b`) =1 ( a`b` = 7
a` =1 ; b` = 7 ( a =7 ; b = 49 (loại)
a` =7 ; b` = 1 ( a =49 ; b = 7 (loại)
Vậy khô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.