ĐÊ+ĐA=MATRAN-TOAN-8-HK2(2013) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về ĐÊ+ĐA=MATRAN-TOAN-8-HK2(2013), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:
THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: TOÁN 8
I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
1. Kiến thức:
– Hiểu được phương trình ax + b = 0, phương trình chứa ẩn ở mẫu, pt chứa dấu GTTĐ, bất phương trình.
– Hiểu được các TH đồng dạng của hai tam giác, đinh lí ta lét thuận và đảo, tính chất đường phân giác.
2. Kĩ năng:
– Biết vận dụng định lí ta lét thuận và đảo, hệ quả định lí ta lét, tính chất đường phân giác, các TH đồng dạng của hai tam giác.
– Biết giải phương trình ax + b = 0, phương trình chứa ẩn ở mẫu, pt chứa dấu GTTĐ, bất phương trình.
3. Thái độ: Nghiêm túc khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ:
Gv: Đề thi
Hs: Ôn tập kiến thức
III. HÌNH THỨC KIỂM TRA
– Hình thức: TNKQ kết hợp tự luận
– HS làm bài tại lớp.
IV. MA TRẬN
Ma trận đề kiểm tra học kì II
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Phương trình
ax + b = 0

Số câu:1
Số điểm0.5 Tỉ lệ: 5%

Hiểu được cách giải phương trình quy về phương trình dạng
ax + b = 0
1
0.5

1
0.5 đ = 5%

Phương trình tích

Số câu:1
Số điểm0.5 Tỉ lệ:5%

Hiếu được cách giải phương trình tích dạng cơ bản
1
0.5

1
0.5 đ = 5%

Pt chứa ẩn ở mẫu

Số câu:1
Số điểm1.0 Tỉ lệ:10%

Biết vận dụng các bước để giải pt chứa ẩn ở mẫu
1
1.0

1
1.0 đ = 10%

Bất phương trình

Số câu:2
Số điểm1.5 Tỉ lệ:15%

Hiếu được cách giải bất phương trình bậc nhất dạng cơ bản

1
0.5

Vận dụng được các phép biến đổi để giải bất phương trình
1
1.0

2
1.5 đ = 15%

Pt có chứa dấu

Số câu:1
Số điểm1.0 Tỉ lệ:10%

Vận dụng được các phép biến đổi để giải bất phương trình
1
1.0

1
1.0 đ = 10%

Định lí ta lét

Số câu:2
Số điểm1.0 Tỉ lệ:10%
Nhận biết được hệ quả của định lí talét
1
0.5

Hiểu được nội dung định lí
ta lét

1
0.5

2
1.0 đ = 10%

Tính chất đường phân giác

Số câu:1
Số điểm0.5 Tỉ lệ:5%
Nhận biết được tính chất đường phân giác
1
0.5

1
0.5 đ = 5%

Tam giác đồng dạng

Số câu:4
Số điểm3.5 Tỉ lệ:35%

Hiểu và vẽ hình được bài toán

1
0.5
Biết chứng minh hai tam giác đồng dạng, tính độ dài các cạnh
2
2.5
Biết vận dụng tỉ số đồng dạng để cm đẳng thức

1
0.5

4
3.5 đ =35%

Hình hộp chữ
nhật

Số câu:1
Số điểm0.5 Tỉ lệ:5%
Nhận biết được tính công thức tính thể tích hình lập phương
1
0.5

1
0.5 đ = 5%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
3
1.5 15%
5
2.5 25%
5
4.5 45%
2
1.5 15%
14
10.0 điểm

Đề 1
A. Trắc nghiệm :(3.0 điểm)
Bài 1: Trong các câu trả lời dưới đây, em hãy chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D.
1/ Hình lập phương có cạnh bằng 3cm, có thể tích bằng:

Hỏi và đáp