Đề+ĐA vào 10 Thái Bình 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đề+ĐA vào 10 Thái Bình 2011-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút ,không kể thời gian giao đề

Bài 1. (2,0 điểm)
Cho biểu thức: với .
Rút gọn A.
Tính giá trị của A khi x = .
Bài 2. (2,0 điểm)
Cho hệ phương trình : ( m là tham số ).
Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x ;y) trong đó x = 2.
Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x ;y) thoả mãn 2x + y = 9.
Bài 3. (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = ax + 3
( a là tham số )
1. Vẽ parabol (P).
2. Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
3. Gọi là hoành độ giao điểm của (P) và (d), tìm a để x1 +2×2 = 3
Bài 4. (3,5 điểm)
Cho đường tròn O, đường kính AB = 2R. Điểm C năm trên tia đối của tia BA sao cho BC = R. Điểm D thuộc đường tròn tâm O sao cho BD = R. Đường thẳng vuông góc với BC tại C cắt AD tại M.
1. Chứng minh rằng:
a) Tứ giác BCMD là tứ giác nội tiếp.
b) AB.AC = AD. AM.
c) CD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.
2. Đường tròn tâm O chia tam giác ABM thành hai phần, tính diện tích phần tam giác
ABM nằm ngoài đường tròn tâm O theo R.
Bài 5. (0,5 điểm)
Cho a, b, c là các số không âm thoả mãn a + b + c = 1006.
Chứng minh rằng: .
— HẾT —

Họ và tên thí sinh:………………………………………………………………. Số báo danh:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN
(Gồm 05 trang)

Bài 1. (2,0 điểm)
Cho biểu thức: với .
Rút gọn A.
Tính giá trị của A khi x = .

Ý
Nội dung
Điểm

1.
(1,25đ)
Với ĐK: . Ta có:

0,25

0,25

0,25

0,25

Kết luận: Vậy với thì
0,25

2.
(0,75đ)
Ta có : x = thoả mãn ĐK :
0,25

Khi đó
0,25

Vậy với x = thì
0,25

Bài 2. (2,0 điểm)
Cho hệ phương trình : ( m là tham số ).
Tìm m để hệ phương trình có nghiệm (x ;y) trong đó x = 2.
Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x ;y) thoả mãn 2x + y = 9.
Ý

Điểm

1
(1,0 đ)
Hệ phương trình có nghiệm x = 2
0,25

0,5

Vậy m = 1
0,25

2
(1,0 đ)
Ta có :
0,25

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất Phương trình (*) có nghiệm duy nhất m +2 0 m – 2
0,25

Khi đó:
0,25

Theo bài ra 2x + y = 9

0,25

m = 4 ( thoả mãn ĐK : m – 2)

Vậy m = 4

Bài 3. (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = ax + 3
( a là tham số )
1. Vẽ parabol (P).
2. Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.
3. Gọi là hoành độ giao điểm của (P) và (d), tìm a để x1 +2×2 = 3

Hỏi và đáp